Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Markedsverdi på bolig

Markedsverdien refererer seg til den prisen som en selger av fast eiendom kan forvente å få fra en kjøper, gjennom forhandlinger i et bestemt marked. Vanligvis settes markedsverdien av en bolig av profesjonelle takstmenn og eiendomsmeglere. Den er basert på en rekke ulike faktorer. Faktorer som har betydning for markedsverdien er beliggenhet, standard på boligen, antall rom, tomt og størrelse.

Markedsverdi fastsettes basert på tidligere salg

For å finne ut hva markedsverdien er på din bolig, sammenlikner takstmannen og eiendomsmegleren andre solgte boliger i området. 

De prøver å finne hjem som likner i størrelse og stil til ditt eget, og som har blitt solgt i de foregående seks måneder. De vil også bestemme den gjennomsnittlige prisen pr. kvadratmeter i området. Dette vil ikke alene gi et korrekt svar, men gir gode indikasjoner på hva markedet vil betale for din bolig.

Den eksakte markedsverdien er først en sannhet når boligen er solgt.

Verdi- og lånetakst

Ved salg av en bolig blir det ofte innhentet verdi- og lånetakst fra en autorisert takstmann. 

Verdi- og lånetaksten er en teknisk vurdering av hva boligen er verdt i dagens marked. Vurderingen gjøres ut fra en kombinasjon av teknisk tilstand, byggekostnader, tomteverdi og markedsverdi. Takstmannens antatte markedsverdi blir brukt i mindre grad da megler setter prisantydning ut fra egen erfaring. I tilstandsrapport er det i mange tilfeller ikke inkludert med mindre dette er bestilt særskilt. Praksis varierer dog fra sted til sted i Norge.

Markedsverdien i verdi- og lånetaksten eller verdivurderingen er verdigrunnlaget for sikkerheten som banken tar i boligen ved søknad om lån.

Forskjell på markedsverdi og prisantydning

Det er viktig å finne ut av markedsverdien på en bolig ved salg, da denne gir grunnlag for prisantydningen. Prisantydningen skal både angi prisen selger vil godta, og veilede potensielle kjøpere til å se hvilket prissjikt en bolig antas å ville ligge i.

Prisantydningen ligger som regel ikke så langt fra den anslåtte markedsverdien, men det er eiendomsmegleren som setter prisantydningen. Den er på ingen måte bindende for hva prisen for eiendommen skal ende på.

Dersom prisantydningen ikke samstemmer med markedet, kan dette skape frustrasjoner både for kjøper og selger. Kjøper kan oppfatte en lav prisantydning som lokkepris. En selger kan på sin side bli svært frustrert når boligen ikke blir solgt, fordi prisantydningen ikke gjenspeiler markedsverdien.

Unngå frustrasjon

Ettersom fastsetting av markedsverdien ikke er basert på et rent regnestykke, kan fastsettelsen medføre en del konflikter. Dersom det innhentes flere verdivurderinger på en bolig, vil man kunne oppleve at disse til tider kan sprike med flere hundre tusen kroner. Bakgrunnen er at takstmenn/eiendomsmeglere har ulik oppfatning av hvilke faktorer som skal vektlegges i hver enkel sak.

Det er verdt å merke seg at selv om boligen er pusset opp med nytt bad og kjøkken til en verdi av 300.000,- kroner, vil ikke markedsverdien nødvendigvis øke tilsvarende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.