Markedsverdi på bolig

Design uten navn 2022 02 15 T152150 833

Markedsverdien refererer seg til den prisen som en selger av fast eiendom kan forvente å få fra en kjøper, gjennom forhandlinger i et bestemt marked. Vanligvis settes markedsverdien av en bolig av profesjonelle takstmenn og eiendomsmeglere. Den er basert på en rekke ulike faktorer. Faktorer som har betydning for markedsverdien er beliggenhet, standard på boligen, antall rom, tomt og størrelse.

18/02/2022

Markedsverdi fastsettes basert på tidligere salg

For å finne ut hva markedsverdien er på din bolig, sammenlikner takstmannen og eiendomsmegleren andre solgte boliger i området.

De prøver å finne hjem som likner i størrelse og stil til ditt eget, og som har blitt solgt i de foregående seks måneder. De vil også bestemme den gjennomsnittlige prisen pr. kvadratmeter i området. Dette vil ikke alene gi et korrekt svar, men gir gode indikasjoner på hva markedet vil betale for din bolig.

Den eksakte markedsverdien er først en sannhet når boligen er solgt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til markedsverdi på bolig.

Verdi- og lånetakst

Ved salg av en bolig blir det ofte innhentet verdi- og lånetakst fra en autorisert takstmann.

Verdi- og lånetaksten er en teknisk vurdering av hva boligen er verdt i dagens marked. Vurderingen gjøres ut fra en kombinasjon av teknisk tilstand, byggekostnader, tomteverdi og markedsverdi. Takstmannens antatte markedsverdi blir brukt i mindre grad da megler setter prisantydning ut fra egen erfaring. I tilstandsrapport er det i mange tilfeller ikke inkludert med mindre dette er bestilt særskilt. Praksis varierer dog fra sted til sted i Norge.

Markedsverdien i verdi- og lånetaksten eller verdivurderingen er verdigrunnlaget for sikkerheten som banken tar i boligen ved søknad om lån.

Forskjell på markedsverdi og prisantydning

Det er viktig å finne ut av markedsverdien på en bolig ved salg, da denne gir grunnlag for prisantydningen. Prisantydningen skal både angi prisen selger vil godta, og veilede potensielle kjøpere til å se hvilket prissjikt en bolig antas å ville ligge i.

Prisantydningen ligger som regel ikke så langt fra den anslåtte markedsverdien, men det er eiendomsmegleren som setter prisantydningen. Den er på ingen måte bindende for hva prisen for eiendommen skal ende på.

Dersom prisantydningen ikke samstemmer med markedet, kan dette skape frustrasjoner både for kjøper og selger. Kjøper kan oppfatte en lav prisantydning som lokkepris. En selger kan på sin side bli svært frustrert når boligen ikke blir solgt, fordi prisantydningen ikke gjenspeiler markedsverdien.

Unngå frustrasjon

Ettersom fastsetting av markedsverdien ikke er basert på et rent regnestykke, kan fastsettelsen medføre en del konflikter. Dersom det innhentes flere verdivurderinger på en bolig, vil man kunne oppleve at disse til tider kan sprike med flere hundre tusen kroner. Bakgrunnen er at takstmenn/eiendomsmeglere har ulik oppfatning av hvilke faktorer som skal vektlegges i hver enkel sak.

Det er verdt å merke seg at selv om boligen er pusset opp med nytt bad og kjøkken til en verdi av 300.000,- kroner, vil ikke markedsverdien nødvendigvis øke tilsvarende.

Bli kjent med våre advokater i dag

Irene

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater