EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Seksjoneringsbegjæring?

En seksjoneringsbegjæring kan kun fremmes av den eller de personer som er registrert som hjemmelshaver til eiendommen.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

4. februar 2019

Seksjoneringsbegjæringen sendes inn til plan- og bygningsetaten i den kommunen der eiendommen ligger.

Les mer om seksjoneringsbegjæring her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater