Nytt i borettslagslov av 2005

I august 2005 trådte ny lov om borettslag i kraft, men fremdeles er mange, så vel forbrukere som utbyggere og meglere, i liten grad klar over hvilke endringer loven representerer. Et sentralt poeng er at lov om borettslag nå i langt større grad enn tidligere er samordnet med reglene om eierseksjoner. Denne artikkelen tar sikte på å i korte trekk synliggjøre de mest sentrale endringene loven medfører.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater