Nytt i borettslagslov av 2005

I august 2005 trådte ny lov om borettslag i kraft, men fremdeles er mange, så vel forbrukere som utbyggere og meglere, i liten grad klar over hvilke endringer loven representerer. Et sentralt poeng er at lov om borettslag nå i langt større grad enn tidligere er samordnet med reglene om eierseksjoner. Denne artikkelen tar sikte på å i korte trekk synliggjøre de mest sentrale endringene loven medfører.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater