Forsinkelse

Eiendom forsinkelse

Det hender fra tid til annen at selger ikke stiller den solgte boligen til kjøpers disposisjon i rett tid. Spørsmålet blir da hva man som kjøper kan gjøre i en slik situasjon.


Den motsatte situasjonen forekommer når kjøper i enkelte tilfeller ikke betaler summen til avtalt tid. Spørsmålet for selger blir da hvor lenge vedkommende må forholde seg til avtalen med kjøper, og hvilke rettigheter selger har i en slik situasjon.

07/06/2022

Svarene ligger i kontrakten

Dersom handelen har skjedd gjennom en eiendomsmegler, noe som er det klart vanligste, plikter megleren å sørge for at det settes opp en skriftlig kontrakt mellom partene. Denne avtalen vil som regel inneholde bestemmelser som regulerer hva som skjer dersom boligen overleveres for sent, og tidspunktet for innbetaling av kjøpesummen.

I enkelte tilfeller kan det forekomme at selger ikke makter eller ikke ønsker å stille leiligheten til kjøpers disposisjon som avtalt. Dette kan bero på flere forhold, for eksempel at selger ikke har klart å skaffe seg et nytt sted å bo.

Selv om det er forhold på selgers side som gjør at overtagelse er vanskelig, er dette som regel å regne som et kontraktsbrudd fra selgers side.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg i din situasjon og gjør deg trygg på dine rettigheter og plikter.

Heving av kontrakt

I praksis skal ikke kjøpers betaling overføres fra meglers konto før kjøper rent faktisk har kommet i besittelse av boligen. Etter at man har forsøkt å overta boligen en periode uten å lykkes, melder behovet seg for å fristilles fra avtalen.

Dette gjøres best gjennom uttrykkelig å varsle heving, kreve beløpet tilbakebetalt fra megler og deretter fremsette et erstatningskrav til selger på de kostnader som har påløpt i forbindelse med kontraktsbruddet.

Forsinket betaling av kjøpesum

Det vanligste er at 10 % av kjøpesummen betales ved kontraktsinngåelse som en sikkerhet for selger dersom kjøper senere skulle trekke seg fra en bindende avtale.

Normalt skal det resterende beløp betales inn på meglers klientkonto på en slik måte at beløpet er disponibelt hos megler på overtagelsesdagen. Dersom beløpet ikke er innbetalt i tide, bør megler anbefale å utsette overtagelsen til det økonomiske er i orden.

I den senere tid har det vært en økende mengde saker der kjøper etter at bindende avtale er inngått, ikke har vært i stand til å gjøre opp for seg.

Hva gjør vi for deg?

Enten man er kjøper eller selger i en slik situasjon anbefales det at man lar seg bistå av advokat. Et dekningssalg i et fallende marked kan bli en kostbar affære, og det er viktig at partene vet hva de plikter å gjøre i en slik situasjon.

Vi i Eiendomsadvokater.no har lang erfaring med å bistå både kjøpere og selgere i ulike situasjoner som involverer forsinkelse. For å avklare vår klients bosituasjon, krever slike saker ofte god framdrift. Vi strekker oss derfor langt for å bistå raskt, profesjonelt og godt ved slike saker.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til boligkjøp, boligsalg og forsinkelser.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater