Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Forsinkelse

Det hender fra tid til annen at selger ikke stiller den solgte boligen til kjøpers disposisjon i rett tid. Spørsmålet blir da hva man som kjøper kan gjøre i en slik situasjon.

Den motsatte situasjonen forekommer når kjøper i enkelte tilfeller ikke betaler summen til avtalt tid. Spørsmålet for selger blir da hvor lenge vedkommende må forholde seg til avtalen med kjøper, og hvilke rettigheter selger har i en slik situasjon.

Svarene ligger i kontrakten

Dersom handelen har skjedd gjennom en eiendomsmegler, noe som er det klart vanligste, plikter megleren å sørge for at det settes opp en skriftlig kontrakt mellom partene. Denne avtalen vil som regel inneholde bestemmelser som regulerer hva som skjer dersom boligen overleveres for sent, og tidspunktet for innbetaling av kjøpesummen.

I enkelte tilfeller kan det forekomme at selger ikke makter eller ikke ønsker å stille leiligheten til kjøpers disposisjon som avtalt. Dette kan bero på flere forhold, for eksempel at selger ikke har klart å skaffe seg et nytt sted å bo.

Selv om det er forhold på selgers side som gjør at overtagelse er vanskelig, er dette som regel å regne som et kontraktsbrudd fra selgers side.

Heving av kontrakt

I praksis skal ikke kjøpers betaling overføres fra meglers konto før kjøper rent faktisk har kommet i besittelse av boligen. Etter at man har forsøkt å overta boligen en periode uten å lykkes, melder behovet seg for å fristilles fra avtalen.

Dette gjøres best gjennom utrykkelig å varsle heving, kreve beløpet tilbakebetalt fra megler og deretter fremsette et erstatningskrav til selger på de kostnader som har påløpt i forbindelse med kontraktsbruddet.

Forsinket betaling av kjøpesum

Det vanligste er at 10 % av kjøpesummen betales ved kontraktsinngåelse som en sikkerhet for selger dersom kjøper senere skulle trekke seg fra en bindende avtale.

Normalt skal det resterende beløp betales inn på meglers klientkonto på en slik måte at beløpet er disponibelt hos megler på overtagelsesdagen. Dersom beløpet ikke er innbetalt i tide, bør megler anbefale å utsette overtagelsen til det økonomiske er i orden.

I den senere tid har det vært en økende mengde saker der kjøper etter at bindende avtale er inngått, ikke har vært i stand til å gjøre opp for seg.

Krevende vurderinger – få advokathjelp

Enten man er kjøper eller selger i en slik situasjon anbefales det at man lar seg bistå av advokat. Et dekningssalg i et fallende marked kan bli en kostbar affære, og det er viktig at partene vet hva de plikter å gjøre i en slik situasjon.

Vi i Eiendomsadvokater.no har lang erfaring med å bistå både kjøpere og selgere i ulike situasjoner som involverer forsinkelse. For å avklare vår klients bosituasjon, krever slike saker ofte god framdrift. Vi strekker oss derfor langt for å bistå raskt, profesjonelt og godt ved slike saker.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.