Kjøpers tilbakeholdsrett

Kjøper av en fast eiendom har rett til å holde tilbake kjøpesummen eller deler av kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot selger som følge av mangler eller forsinkelser. Kjøpers rett til å holde tilbake kjøpesummen som følge av forsinkelse, reguleres av avhendingsloven §4-6 og bustadoppføringsloven § 24, og krav om å holde tilbake kjøpesummen som følge av mangler reguleres av avhendingsloven § 4-15 og bustadoppføringsloven § 31.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.