Kjøpers tilbakeholdsrett

Kjøper av en fast eiendom har rett til å holde tilbake kjøpesummen eller deler av kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot selger som følge av mangler eller forsinkelser. Kjøpers rett til å holde tilbake kjøpesummen som følge av forsinkelse, reguleres av avhendingsloven §4-6 og bustadoppføringsloven § 24, og krav om å holde tilbake kjøpesummen som følge av mangler reguleres av avhendingsloven § 4-15 og bustadoppføringsloven § 31.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater