Lydisolasjon

Design uten navn 68

En av de tingene det kan være vanskelig å undersøke før en kjøper leilighet, rekkehus eller tomannsbolig er lydisoleringen mellom leilighetene.

07/06/2022

På visning vil det ofte være flere interessenter tilstede som snakker sammen, og støy fra naboen kan ofte være vanskelig å avdekke med mindre man har huset for seg selv. Naboen kan også være borte, eller av andre grunner ikke benytte leiligheten slik vedkommende normalt gjør.

Støy er ofte avhengig av materialvalg

Etter overtagelsen kan man derimot raskt bli klar over at boligen er langt mer lytt enn forventet. I noen tilfeller er det imidlertid å vente at det er litt lytt. Dette gjelder for eksempel gamle bygårder som ble oppført med sparsomme materialer. Ofte har imidlertid slike bygårder blitt oppgradert og lydisolerende materiale installert. Ved deling av større leiligheter i mindre enheter, noe som blir stadig vanligere, er entrepre­nørens valg av materialer sentralt for resultatet.

Sakens styrke avhenger av flere forhold

Dersom det er mer lytt enn forventet i din bolig, kan dette utgjøre en mangel i følge reglene i avhendingsloven. Det er likevel flere forhold som må vurderes, blant annet boligens alder og forskriftsbestemmelsene som gjaldt på oppføringstidspunktet. Dette alene er imidlertid ikke avgjørende for om saken kan føre frem. Selger har også plikt til å opplyse om negative forhold ved boligen. Selger kan heller ikke anta at enhver kjøper er kjent med de ulike varianter av isolering som har vært benyttet opp gjennom årene. Dersom det er spesielt lytt, er dette et forhold selger uansett bør opplyse om.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Forventninger om bra standard

I de tilfeller der selger har tilskrevet boligen spesielle egenskaper, for eksempel at den er «totalrenovert», eller har «nye gulv», vil det kunne forventes at nødvendig isolasjon har blitt utskiftet og erstattet med ny. De nevnte begrepene gir kjøper en berettiget forventing om at boligen i stor grad skal være i samsvar med nåtidens standard.

Våre advokater bistår deg med boligsaken!

Dersom du har en bolig som er lytt, eller er i tvil om den er isolert som beskrevet i salgsdokumentene, kontakt oss i Eiendomsadvokater.no for en vurdering av din sak. Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater