Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Muggsopp

Muggsopp er sannsynligvis den vanligste skaden i norske hus. De fleste forsikringer dekker likevel ikke denne skaden.

Muggsopp dekkes sjeldent

Selv egne soppforsikringer mot ekte hussopp og andre soppvarianter har ofte unntak for mugg. For det tilfellet at man avdekker skader i sin bolig i form av mugg, er det derfor viktig at man raskt kontakter fagkyndige som kan ivareta dine interesser.

Statistikk viser at så mye som hver fjerde nybygde bolig har fuktskader allerede ved ferdigstillelse, og at halvparten av alle norske hus totalt sett får en fuktskade i løpet av boligens levetid.

Boliger som er mer utsatt for muggsopp

Utsatte boliger er ofte bygget over en fuktig kjeller, for eksempel en krypkjeller med jordgulv. I nye boliger vil isolasjon og moderne membraner til en viss grad bidra til å minske risikoen, men også her er problematikken vanlig.

Utbedringskostnaden er ofte høy, da problemene normalt sett knytter seg til konstruksjoner som må repareres eller endres helt. Like alvorlig er de helseplager som følger med et skadelig inneklima. Spesielt barn er særlig mottagelige for plager i form av astma og allergier.

Mistenker du muggsopp?

Dersom du har kjøpt en bolig der du mistenker at det kan være fukt eller mugg bør du kontakte en fagperson på området. Husk imidlertid at advokat også med fordel bør kontaktes for å hjelpe deg med å kanalisere det økonomiske ansvaret for skaden, da en høy uforutsett utgift i enkelte tilfeller kan oppfattes som en like stor belastning som selve skaden.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.