Skadedyr

Design uten navn 79

Skadedyr er et stadig vanligere problem i norske hjem. Problemer med skadedyr kan være vanskelige å bli kvitt, spesielt etter lang tid. Enkelte skadedyr er også mer belastende enn andre.

07/06/2022

I noen tilfeller kan huset bli ubeboelig som følge av kolonier med for eksempel stokkmaur og husbokk. Ulike typer kakkerlakker har også blitt mer vanlig i norske hjem. Enkelte har et mer anstrengt forhold til småkryp enn andre, og det kan i noen tilfeller medføre en betydelig mental belasting å ha slike uønskede leietakere i boligen.

Reklamasjon overfor selger

Dersom man har kjøpt bolig og avdekker feil og mangler av denne typen, bør det reklameres ovenfor selger. Det gjelder visse frister for når reklamasjon bør fremsettes, men hovedreglen er at reklamasjon bør fremsettes så raskt som mulig etter at skaden er oppdaget.

Man bør altså ikke vente med å reklamere over forholdet til man har fått oversikt over skaden. Venter man for lenge, risikerer man at reklamasjonen er for sent fremsatt.

Skadedyr er vanskelige å oppdage

Skadedyr utgjør en mangel ved eiendommen som det ikke alltid er så lett å oppdage umiddelbart etter overtagelsen. Det kan for eksempel være vinter og kaldt, en årstid hvor enkelte arter er mindre aktive enn resten av året.

Det anbefales at så snart man får mistanke om slike skader, iverksetter tiltak for å avdekke omfanget. Skader forårsaket av skadedyr er potensielt kostbare, og det er viktig at man får avklart ansvarsforholdet mot selger raskt.

Bistand fra advokat

Ikke alle problemer relatert til skadedyr er selgers ansvar, og det er flere forhold som må vurderes. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Innboforsikringen dekker utgiftene

De fleste innboforsikringer har rettshjelpsdekning som dekker det vesentlige av advokatutgifter i saken.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater