Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skadedyr

En mann bærer en plante

Skadedyr er et stadig vanligere problem i norske hjem. Problemer med skadedyr kan være vanskelige å bli kvitt, spesielt etter lang tid. Enkelte skadedyr er også mer belastende enn andre.

I noen tilfeller kan huset bli ubeboelig som følge av kolonier med for eksempel stokkmaur og husbokk. Ulike typer kakkerlakker har også blitt mer vanlig i norske hjem. Enkelte har et mer anstrengt forhold til småkryp enn andre, og det kan i noen tilfeller medføre en betydelig mental belasting å ha slike uønskede leietakere i boligen.

Reklamasjon overfor selger

Dersom man har kjøpt bolig og avdekker feil og mangler av denne typen, bør det reklameres ovenfor selger. Det gjelder visse frister for når reklamasjon bør fremsettes, men hovedreglen er at reklamasjon bør fremsettes så raskt som mulig etter at skaden er oppdaget.

Man bør altså ikke vente med å reklamere over forholdet til man har fått oversikt over skaden. Venter man for lenge, risikerer man at reklamasjonen er for sent fremsatt.

Skadedyr er vanskelige å oppdage

Skadedyr utgjør en mangel ved eiendommen som det ikke alltid er så lett å oppdage umiddelbart etter overtagelsen. Det kan for eksempel være vinter og kaldt, en årstid hvor enkelte arter er mindre aktive enn resten av året.

Det anbefales at så snart man får mistanke om slike skader, iverksetter tiltak for å avdekke omfanget. Skader forårsaket av skadedyr er potensielt kostbare, og det er viktig at man får avklart ansvarsforholdet mot selger raskt.

Bistand fra advokat

Ikke alle problemer relatert til skadedyr er selgers ansvar, og det er flere forhold som må vurderes. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Innboforsikringen dekker utgiftene

De fleste innboforsikringer har rettshjelpsdekning som dekker det vesentlige av advokatutgifter i saken.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→  Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.