Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Måke snø over til naboen – er det lov?

Opplever du at brøytebilen måker snø over på din eiendom? Har du trangt med plass på egen eiendom, og lurer på om du kan måke snø over til naboen? Denne artikkelen gir deg svaret på de ulike snø-situasjonene som lett kan starte en konflikt i vinterdagene.

Få svar på dine spørsmål angående snømåking:

Måke snøen over til naboen

Etter naboloven § 2 må ingen gjøre noe eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen.

Det kan være fristende å måke snøen over nabogrensen eller hive den over gjerdet og inn på naboens tomt når det laver ned, men dette er imidlertid ikke lov. Det å måke snø inn på naboens eiendom på en eller annen måte, vil lett kunne sies å være en urimelig og unødvendig ulempe for naboeiendommen. Dersom man har for mye snø på egen eiendom, må man heller kjøre den bort. Alternativt kan man inngå en avtale med naboen som gir deg en rett til å måke snø over til naboen – det er fullt mulig.

Snø fra naboens tak

Snøras fra naboens tak kan være et irritasjonsmoment og et reelt problem. Naboen har imidlertid ikke lov til å bygge taket sitt på en slik måte at snøen faller ned på din eiendom dersom et slikt snøras er til skade eller ulempe for deg. Dette følger direkte av naboloven § 4.

Denne type snøras er altså kun forbudt dersom det er til skade eller ulempe for naboeiendommen. Dette innebærer at ikke et hvert lite snøras fra naboens takkonstruksjon er forbudt, snøraset må kvalifiseres til å være en ulempe eller til skade.

Brøytebilen sender snø inn i hagen

Snøen i hagen eller i din oppkjørsel trenger ikke nødvendigvis å komme fra naboen eller fra himmelen. De som er nabo til kommunal vei opplever ofte at kommunens brøytebiler sender store mengder snø inn i deres hager og oppkjørsler. Dette er naturligvis irriterende.

Ved brøyting på offentlige veier er hensynet til farbare veier og fortau større enn hensynet til naboens hage. Det er altså lov for kommunale brøytebiler å sende snø inn på naboeiendommer. Ettersom det er viktig for samfunnet at offentlige veier er kjørbare om vinteren, er ikke den ulempen du påføres som nabo til en offentlig vei, i strid med naboloven. Ulempen er et nødvendig onde for å sikre kjørbare offentlige veier om vinteren.

Men husk, dette betyr ikke at du lovlig kan gjøre det samme mot din nabo igjen.

Hva kan Codex bistå deg med?

For å finne ut om en aktivitet er lovlig eller ulovlig etter naboloven § 2 og § 4, må man foreta en konkret og skjønnsmessig vurdering av den konkrete saken – og mange saker havner nettopp i skillelinjen mellom hva som må tåles og hva som ikke er lov etter naboloven. Det oppstår derfor ofte konflikt mellom naboer som vanskelig kan løses på en god og effektiv måte uten advokatbistand.

Vi ser at de klientene som kommer til oss for råd og veiledning tidlig i konflikten med naboen, har en større sjanse for å finne en god og effektiv løsning på saken som også ivaretar en god relasjon til naboen i årene fremover.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i nabosaker. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.