Naboen graver på min tomt – hva gjør jeg?

Design uten navn 2022 01 21 T104429 309

Fra tid til annen oppstår det nabokrangel i forbindelse med utgravninger på naboens tomt eller når naboen tar seg til rette ved å grave over nabogrensen. Mange opplever for eksempel at naboen legger fiberledninger over naboeiendommen uten å innhente tillatelse til dette på forhånd. Slike tiltak vil ofte kunne medføre store ulemper for deg som nabo. Hva gjør du når naboens gravearbeider er til sjenanse for deg som nabo, eller når naboen tar seg til rette ved å grave på din tomt?

11/10/2019

Naboen graver på min tomt

Denne problemstillingen kommer eksempelvis på spissen når Canal Digital eller Telenor bygger ut fibernett i nabolaget. I den forbindelse hender det at kabel legges i jord over din eiendom, og frem til naboen.

Som utgangspunkt er dette ikke tillatt med mindre det foreligger en avtale med deg som grunneier først.

Det finnes ingen særskilte lovbestemmelser som regulerer dette spørsmålet, men det følger av det som omtales som eiendomsrettens negative side.

ⓘ 
Nabotvister kan være vanskelig å forholde seg til.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Eiendomsrettens positive og negative side

Eiendomsrett innebærer retten til å eie og ha eksklusiv rådighet over eiendommen. Denne retten har en positiv og en negativ side.

Den negative siden innebærer at eieren kan hindre andres fysiske rådighet over eiendommen dersom det er ønskelig. Eieren har med andre ord en eksklusiv råderett som innebærer at andre ikke kan utøve noen rett over hans eiendom. Dette vil eksempelvis omfatte graving på eiendommen eller legging av fiberkabler. Eiendomsretten er dermed et rettsgrunnlag i seg selv for å kunne nekte andre å benytte eiendommen uten samtykke fra grunneier.

Rådigheten og eiendomsretten er imidlertid ikke absolutt. Det finnes en rekke privatrettslige og offentligrettslige regler som kan gripe inn og modifisere rådigheten en eier har, for eksempel gjennom plan- og bygningsloven eller kommunale reguleringsplaner.

Plan- og bygningsloven utgjør et av våre mest komplekse regelverk, og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Våre advokater er spesialister innen plan- og bygningsrett, og kan bistå med en vurdering av din sak.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Graving på naboens tomt

Når det gjelder graving på naboens eiendom, innebærer den positive siden av eiendomsretten at naboen fritt kan utnytte sin egen eiendom innenfor de rammer som følger av gjeldende lover og forskrifter.

Det går likevel en grense for hvilke ulemper man må finne seg i fra naboeiendommen, gjerne omtalt som den naborettslige «tålegrensen». Hvorvidt denne grensen er overskredet beror på en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer om tålegrensen er overskredet i din konkrete sak og går i dialog med din nabo for å finne en løsning.

Kan jeg få stanset tiltaket?

I visse tilfeller kan naboens gravetiltak være til så stor ulempe at det oppstår behov for å få stanset tiltaket for å unngå uopprettelig skade. I slike tilfeller kan du ha rett til å kreve at naboen stanser eller reduserer tiltaket på eiendommen.

Våre advokater hjelper deg med å stanse naboer som tar seg til rette, for å unngå at skaden oppstår før det er for sent.
Merk også at dersom du har havnet i tvist med naboen, vil du ofte ha krav på å få dekket inntil 80 % av kostnadene til advokat under din innbo- eller villaforsikring. Codex håndterer saken med forsikringsselskapet.

Bli kjent med våre advokater i da

Sitat Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater