Husleiebetaling og indeksregulering av husleie

En av leietakers viktigste plikter er å betale husleie, og det rettslige utgangspunktet er at husleien skal være fastsatt til et bestemt beløp. Hvilket beløp dette skal være har partene som oftest avtalt. Dersom husleien ikke er avtalt plikter leietaker å betale markedsleie, jfr. mer om dette her.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.