Utleiers plikter etter husleieloven

I et husleieforhold har både utleier og leietaker flere plikter etter husleieloven. Bakgrunnen for dette er at husleieavtaler i hovedsak inngås med lengre varighet slik at det er nødvendig å sikre at partene gjennomfører og etterlever sine kontraktsforpliktelser gjennom hele leieperioden.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.