Avhendingsloven § 5-3: Selgers heving av kjøpsavtalen ved forsinkelse fra kjøpers side

Etter avhendingsloven § 5-3 første ledd, kan selger heve kjøpsavtalen dersom kjøper ikke betaler den avtalte kjøpesummen senest ved overtakelsen av eiendommen. Forutsetningen for selgers hevingsrett, er at forsinkelsen fra kjøpers side innebærer et vesentlig avtalebrudd.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: