• Hovedside>
 • Lover>
 • Avhendingsloven § 5-3: Selgers heving av kjøpsavtalen ved forsinkelse fra kjøpers side

Selgers heving av kjøpsavtalen ved forsinkelse fra kjøpers side - Avhendingsloven § 5-3

Nærbilde av to ben som går langs en vei. Foto

Etter avhendingsloven § 5-3 første ledd, kan selger heve kjøpsavtalen dersom kjøper ikke betaler den avtalte kjøpesummen senest ved overtakelsen av eiendommen. Forutsetningen for selgers hevingsrett, er at forsinkelsen fra kjøpers side innebærer et vesentlig avtalebrudd.

02/12/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Vilkår for selgers heving av kjøpsavtalen

For at selger skal kunne heve kjøpsavtalen, må det foreligge et «vesentlig mislighold». Vurderingstemaet er hvorvidt selger har rimelig grunn til å fristille seg fra avtalen. Momenter ved denne vurderingen vil være hvor lang forsinkelsen er, hvor stor del av kjøpesummen som ikke er betalt i tide, samt hvilken betydning betalingsmisligholdet har for selger. Dersom selger har behov for kjøpesummen for å finansiere en ny boligeiendom, vil dette være et moment som trekker i retning av at betalingsmisligholdet er vesentlig. Hvilke muligheter kjøper har for å betale i fremtiden, vil også være et relevant moment. Hvis kjøper gir uttrykk for at han fremdeles trenger lang tid for å få betalt, vil vesentlig mislighold lettere kunne konstateres.

Det er ikke uvanlig at det er avtalt direkte i kjøpekontrakten hvor lang forsinkelse som skal til for at misligholdet skal anses som vesentlig. 14 dager og 30 dager er fristlengder som her går igjen.

Tilleggsfrist

Dersom kjøper ikke har betalt kjøpesummen senest ved overtakelse, kan selger fastsette en rimelig tilleggsfrist for betaling, eller for å overta eiendommen i de tilfeller der selger har en særlig interesse i å bli kvitt eiendommen, der konsekvensen av at kjøper ikke overholder tilleggsfristen er at selger gis hevingsrett.

En rimelig frist vil i denne sammenheng være relativt kort ettersom det allerede foreligger en situasjon der det foreligger et mislighold. Fristen for å foreta oppgjør må imidlertid være så lang at den gir kjøper praktisk anledning til å betale. Det samme gjelder fristen for å overta eiendommen. I rettspraksis har en tilleggsfrist for å betale på én uke vært ansett som rimelig. Da kjøper ikke betalte etter utløpet av denne fristen, fikk selger medhold i sitt hevingskrav.

Heving av kjøpsavtalen etter tinglysing av skjøtet eller overtakelse av eiendommen

Selger kan ikke heve kjøpsavtalen etter at skjøtet er tinglyst eller overlevert til kjøper, eller etter at kjøper har overtatt bruken av eiendommen, med mindre det er tatt særskilt forbehold om dette. Unntak gjelder for mislighold av avtale om naturalytelse, husvære eller liknende personlig rett.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater