Avhendingsloven § 5-3: Selgers heving av kjøpsavtalen ved forsinkelse fra kjøpers side

Etter avhendingsloven § 5-3 første ledd, kan selger heve kjøpsavtalen dersom kjøper ikke betaler den avtalte kjøpesummen senest ved overtakelsen av eiendommen. Forutsetningen for selgers hevingsrett, er at forsinkelsen fra kjøpers side innebærer et vesentlig avtalebrudd.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater