Bustadoppføringsloven: Avbestilling

I et entrepriseforhold kan forbrukeren ønske å avbestille entreprenørens ytelse som følge av at han ikke lenger ønsker naturaloppfyllelse av kontrakten, eller at han ikke er fornøyd med kontraktens innhold. I entrepriseretten er det tradisjon for avbestillingsrett, all den tid det samfunnsøkonomisk sett vil være bortkastet ressursbruk å oppføre noe som mottaker ikke lenger ønsker.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater