Bustadoppføringsloven: Virkeområde

Det følger av bustadoppføringsloven § 1 at loven gjelder ved oppføring av "eigarbustad". Begrepet inkluderer boliger i eneeie, eller sameie og eierseksjoner, samt også borettslagsboliger. Utleieboliger er ikke inkludert.

Type bolig kan dermed være eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, kjedehus eller boligblokk. Fritidseiendommer er likestilt med helårsboliger. Det er dermed formålet med bygningen, og ikke bygningstypen, som avgrenser lovens virkeområde.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater