Måke snø over til naboen – er det lov?

Design uten navn 2022 01 21 T100109 717

Opplever du at brøytebilen måker snø over på din eiendom? Har du trangt med plass på egen eiendom, og lurer på om du kan måke snø over til naboen? Denne artikkelen gir deg svaret på de ulike snø-situasjonene som lett kan starte en konflikt i vinterdagene.

07/06/2022

Måke snøen over til naboen

Etter naboloven § 2 må ingen gjøre noe eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen.

Det kan være fristende å måke snøen over nabogrensen eller hive den over gjerdet og inn på naboens tomt når det laver ned, men dette er imidlertid ikke lov. Det å måke snø inn på naboens eiendom på en eller annen måte, vil lett kunne sies å være en urimelig og unødvendig ulempe for naboeiendommen. Dersom man har for mye snø på egen eiendom, må man heller kjøre den bort. Alternativt kan man inngå en avtale med naboen som gir deg en rett til å måke snø over til naboen – det er fullt mulig.

ⓘ 
Nabotvister kan være vanskelig å forholde seg til.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Snø fra naboens tak

Snøras fra naboens tak kan være et irritasjonsmoment og et reelt problem. Naboen har imidlertid ikke lov til å bygge taket sitt på en slik måte at snøen faller ned på din eiendom dersom et slikt snøras er til skade eller ulempe for deg. Dette følger direkte av naboloven § 4.

Denne type snøras er altså kun forbudt dersom det er til skade eller ulempe for naboeiendommen. Dette innebærer at ikke et hvert lite snøras fra naboens takkonstruksjon er forbudt, snøraset må kvalifiseres til å være en ulempe eller til skade.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom naboloven slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Brøytebilen sender snø inn i hagen

Snøen i hagen eller i din oppkjørsel trenger ikke nødvendigvis å komme fra naboen eller fra himmelen. De som er nabo til kommunal vei opplever ofte at kommunens brøytebiler sender store mengder snø inn i deres hager og oppkjørsler. Dette er naturligvis irriterende.

Ved brøyting på offentlige veier er hensynet til farbare veier og fortau større enn hensynet til naboens hage. Det er altså lov for kommunale brøytebiler å sende snø inn på naboeiendommer. Ettersom det er viktig for samfunnet at offentlige veier er kjørbare om vinteren, er ikke den ulempen du påføres som nabo til en offentlig vei, i strid med naboloven. Ulempen er et nødvendig onde for å sikre kjørbare offentlige veier om vinteren.

Men husk, dette betyr ikke at du lovlig kan gjøre det samme mot din nabo igjen.

Hva gjør våre advokater for deg?

For å finne ut om en aktivitet er lovlig eller ulovlig etter naboloven § 2 og § 4, må man foreta en konkret og skjønnsmessig vurdering av den konkrete saken – og mange saker havner nettopp i skillelinjen mellom hva som må tåles og hva som ikke er lov etter naboloven. Det oppstår derfor ofte konflikt mellom naboer som vanskelig kan løses på en god og effektiv måte uten advokatbistand.

Vi ser at de klientene som kommer til oss for råd og veiledning tidlig i konflikten med naboen, har en større sjanse for å finne en god og effektiv løsning på saken som også ivaretar en god relasjon til naboen i årene fremover.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i nabosaker. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål knyttet til nabotvister.

Bli kjent med våre advokater i dag

Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater