Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Hvorfor seksjonere?

Fordelene med å dele eiendommen inn i ulike seksjoner er mange. For de fleste som bygger ut eiendom med tanke på videresalg vil seksjonering normalt medføre en vesentlig verdiøkning på byggemassen.

Årsaken til verdiøkning er at man som seksjonseier kan disponere et eksklusivt areal av sameiets eiendom. Dette er ofte en klar forutsetning for at markedet skal være interessert i eiendommen. De største fordelene ved å seksjonere er oppsummert:

  • Omsetningsverdien øker
  • Eierrådigheten avklares
  • Adgangen til pantsettelse (ta opp lån på eiendommen) utvides

Når en eiendom seksjoneres opprettes det separate bruksenheter med eksklusiv rett for den som eier seksjonen. Bruksenhetene tinglyses som egne enheter i grunnboka.

Ordinært sameie

Velger man å ikke seksjonere, blir sameiet et såkalt «ordinært sameie». I et slikt sameie der byggemassen ikke er seksjonert, eier man som et utgangspunkt kun en ideell andel av den totale boligmasse. Retten til å disponere et eksklusivt areal har man normalt sett ikke.

Ordinært sameie er mest aktuelt for nære familiemedlemmer, eller andre man har et nært forhold til.

Seksjonere hele eiendommer

De fleste som flytter inn i et boligsameie kjenner et fåtall av de som bor der. Behovet for å kunne disponere sin egen leilighet eksklusivt, og samtidig kunne nekte adgang til denne delen for andre av sameiets medlemmer, er i praksis alltid en forutsetning for kjøp.

Den letteste veien til en slik eksklusiv bruksrett er å seksjonere hele eiendommen. Vi anbefaler derfor våre kunder, som enten kun skal selge en del av en tomannsbolig, eller prosjektere store nærings- eller boligeiendommer å seksjonere eiendommen for maksimering av profitt. I tillegg gir inndeling i seksjoner et meget ryddig eierskap sammenlignet med alternativet.

En seksjonering forenkler muligheten for pantsettelse. Seksjonen gir ikke bare en eksklusiv bruksrett, den gir også grunnbokshjemmel og dermed eiendomsrett til seksjonen. Dette gjør at eier kan tinglyse pant på sin egen seksjon, og man unngår at pantet hefter på de andre sameiernes andeler.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.