Hvorfor seksjonere?

Fordelene med å dele eiendommen inn i ulike seksjoner er mange. For de fleste som bygger ut eiendom med tanke på videresalg vil seksjonering normalt medføre en vesentlig verdiøkning på byggemassen.

07/04/2021

Årsaken til verdiøkning er at man som seksjonseier kan disponere et eksklusivt areal av sameiets eiendom. Dette er ofte en klar forutsetning for at markedet skal være interessert i eiendommen. De største fordelene ved å seksjonere er oppsummert:

  • Omsetningsverdien øker
  • Eierrådigheten avklares
  • Adgangen til pantsettelse (ta opp lån på eiendommen) utvides

Når en eiendom seksjoneres opprettes det separate bruksenheter med eksklusiv rett for den som eier seksjonen. Bruksenhetene tinglyses som egne enheter i grunnboka.

Ordinært sameie

Velger man å ikke seksjonere, blir sameiet et såkalt «ordinært sameie». I et slikt sameie der byggemassen ikke er seksjonert, eier man som et utgangspunkt kun en ideell andel av den totale boligmasse. Retten til å disponere et eksklusivt areal har man normalt sett ikke.

Ordinært sameie er mest aktuelt for nære familiemedlemmer, eller andre man har et nært forhold til.

Seksjonere hele eiendommer

De fleste som flytter inn i et boligsameie kjenner et fåtall av de som bor der. Behovet for å kunne disponere sin egen leilighet eksklusivt, og samtidig kunne nekte adgang til denne delen for andre av sameiets medlemmer, er i praksis alltid en forutsetning for kjøp.

Den letteste veien til en slik eksklusiv bruksrett er å seksjonere hele eiendommen. Vi anbefaler derfor våre kunder, som enten kun skal selge en del av en tomannsbolig, eller prosjektere store nærings- eller boligeiendommer å seksjonere eiendommen for maksimering av profitt. I tillegg gir inndeling i seksjoner et meget ryddig eierskap sammenlignet med alternativet.

En seksjonering forenkler muligheten for pantsettelse. Seksjonen gir ikke bare en eksklusiv bruksrett, den gir også grunnbokshjemmel og dermed eiendomsrett til seksjonen. Dette gjør at eier kan tinglyse pant på sin egen seksjon, og man unngår at pantet hefter på de andre sameiernes andeler.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater