Overtakelse av bolig

Overtakelse er det tidspunktet da boligkjøper blir formelt eier av boligen.


Du har vunnet budrunden og ventetiden er over – du skal endelig overta din nye bolig. Før du overtar er det et par forhold som må være på plass.

19/11/2016

Har banken din betalt kjøpesummen og omkostninger til megler?

I tiden fra kontraktsmøtet og frem til den dagen kjøper overtar eiendommen, vil kjøpers bank klargjøre lånedokumenter slik at kjøpesummen og omkostninger blir betalt til riktig tid. Som kjøper bør man sørge for å ha god kontakt med banken de siste dagene før overtakelsen slik at overtakelsen ikke blir forsinket.

Megler vil sjekke at kjøpesummen og omkostninger er innbetalt i henhold til inngått kjøpekontrakt. Dersom kjøpesummen og omkostninger ikke er innbetalt, vil normalt megler anbefale selger at det ikke gjennomføres overtakelse før beløpet er innkommet på meglers klientkonto. Kjøper kan stille seg i en vanskelig posisjon dersom beløpet ikke er betalt ved overtakelse, og man står klar med flyttebil for å overta ny bolig.

Har du husket å tegne forsikring?

Ved kjøp av andel i borettslag eller seksjon i sameie er det i nesten alle tilfeller felles husforsikring. Kjøper må således kun tegne innbo- og løsøreforsikring.

Ved kjøp av enebolig, tomannsbolig, rekkehus, fritidsbolig og liknende, sørger kjøper for å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Dersom det tas opp lån ved kjøp av eiendom vil banken kreve at eiendommen er forsikret.

Overtakelsesmøte

Normalt skjer overtakelse av bolig ved at selger og kjøper møtes på eiendommen. Kjøper og selger går gjennom eiendommen, og kjøper sjekker at det er ryddig og rengjort slik det er avtalt i kjøpekontrakten.

Kjøper gis en innføring i eiendommens eventuelle tekniske installasjoner. Dersom det avdekkes mangler ved gjennomgangen av eiendommen, kan det gi kjøper rett til å holde tilbake penger. Se mer her: Kjøpers tilbakeholdsrett. Dette må i så fall varsles megler før overtagelse er gjennomført.

Strøm avleses og det gis melding til strømleverandør. Selger avslutter sitt abonnement, og kjøper tegner nytt strømabonnement. Selger og kjøper avtaler hvem som skal varsle strømleverandør.

Til slutt ved overtakelsen signeres overtakelseserklæring/overtakelsesprotokoll. Ved signering overtar kjøper formelt eiendommen, og kjøper har nå risikoen for eiendommen. Dersom det avtales at selger skal rette opp i forhold ved eiendommen etter at kjøper har overtatt, bør dette nedtegnes på erklæring/protokoll, og det bør fastsettes en frist for når forholdet skal være rettet. Etter at overtakelseserklæring/overtakelsesprotokoll er signert, har kjøper ikke lenger instruksjonsrett over innbetalt beløp til megler.

Endre adresse i folkeregisteret

Kjøper bør sørge for at ny adresse registreres i det sentrale folkeregister. Ved et senere salg av eiendommen kan dato for når ny adresse ble registrert i folkeregisteret være avgjørende ved eventuell gevinstbeskatning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater