EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Arealsvikt?

Mens utendørs arealsvikt er regulert av en spesialbestemmelse i avhendingsloven, foreligger det ingen tilsvarende spesialbestemmelse hva gjelder innendørs arealsvikt, hvilket innebærer at innendørs arealsvikt reguleres av den generelle bestemmelsen om uriktige opplysninger i avhendingsloven  § 3-8.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

6. juli 2015

Ettersom bestemmelsen er svært generell, har føringene for mangelsvurderingen og den eventuelt etterfølgende beregningen av prisavslag, i stor grad blitt lagt i rettspraksis – med støtte i juridisk litteratur.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater