Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Arealsvikt?

Mens utendørs arealsvikt er regulert av en spesialbestemmelse i avhendingsloven, foreligger det ingen tilsvarende spesialbestemmelse hva gjelder innendørs arealsvikt, hvilket innebærer at innendørs arealsvikt reguleres av den generelle bestemmelsen om uriktige opplysninger i avhendingsloven  § 3-8.

Ettersom bestemmelsen er svært generell, har føringene for mangelsvurderingen og den eventuelt etterfølgende beregningen av prisavslag, i stor grad blitt lagt i rettspraksis – med støtte i juridisk litteratur.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.