Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Oppsettende virkning i byggesak?

Ved innsendelse av en klage over et vedtak der kommunen har gitt tillatelse til ett eller flere byggetiltak, er det samtidig mulig å be om såkalt oppsettende virkning for tiltaket, det vil si at tiltakshaver ikke kan igangsette gjennomføringen av tiltaket før klagen er ferdigbehandlet.

Oppsettende virkning

Utgangspunktet er at et vedtak kan iverksettes så snart det er gyldig fattet. Dette gjelder selv om vedtaket er påklaget.

Forvaltningsloven § 42 inneholder derimot en regel om oppsettende virkning eller «utsatt iverksetting» som det heter i loven. Dette tilsier at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er utløpt eller klagen på vedtaket er avgjort.

Vedtak om oppsettende virkning kan treffes av det organet som har truffet vedtaket, av klageinstansen eller av et overordnet organ.

Det er ingen automatikk i at det treffes et vedtak om oppsettende virkning i en klagesak. Dette må direkte bemerkes i en eventuell klage.

Våre advokater kan bistå deg med å utarbeide en klage over et vedtak og i den forbindelse spørsmål knyttet til oppsettende virkning. Vi er eksperter på plan- og bygningsrett og kan hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha.

Les mer om byggesaksbehandling her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.