Oppsettende virkning i byggesak?

Ved innsendelse av en klage over et vedtak der kommunen har gitt tillatelse til ett eller flere byggetiltak, er det samtidig mulig å be om såkalt oppsettende virkning for tiltaket, det vil si at tiltakshaver ikke kan igangsette gjennomføringen av tiltaket før klagen er ferdigbehandlet.

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater