Tvangsoppløsning av sameie i fast eiendom

Høyesterett avsa i 2003 dom i en sak som gjaldt krav om oppløsning av sameie til en fast eiendom i Kragerø kommune. Naboforholdet mellom de to sameierne hadde etter hvert blitt anstrengt, og opprinnelig eier krevde derfor at sameiet ble oppløst etter lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6 § 15. Høyesterett var derimot uenig og konkluderte med at sameieavtalen mellom de to måtte forstås dit hen at det ikke var adgang til å kreve oppløsning av sameiet.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater