Lovlighetsmangler

Med lovlighetsmangler menes at en eiendom ikke er i samsvar med de offentligrettslige krav som gjaldt på det tidspunkt kjøpekontrakten ble inngått.

Etter rettspraksis kan offentligrettslige krav være forhold av både vesentlig og av mindre vesentlig betydning, samt at det kan være noe tilfeldig i hvilken grad ulike sider ved et byggearbeid i det hele tatt omfattes av offentligrettslige krav. 

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater