Lovlighetsmangler

Med lovlighetsmangler menes at en eiendom ikke er i samsvar med de offentligrettslige krav som gjaldt på det tidspunkt kjøpekontrakten ble inngått.

Etter rettspraksis kan offentligrettslige krav være forhold av både vesentlig og av mindre vesentlig betydning, samt at det kan være noe tilfeldig i hvilken grad ulike sider ved et byggearbeid i det hele tatt omfattes av offentligrettslige krav. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.