Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skatteregler ved utleie av næringseiendom

Leieinntekter ved utleie av næringseiendom er skattepliktig inntekt. Overskuddet fra utleievirksomheten, det vil si utleieinntektene fratrukket driftskostnader, som for eksempel forsikring, festeavgift, eiendomsskatt, kommunale avgifter og vedlikeholdskostnader, skattlegges som kapitalinntekt med 22 prosent.

næringsleieLeieinntekter ved utleie av fast eiendom, er i utgangspunktet ikke merverdiavgiftspliktig. Men utleier kan velge å registrere seg frivillig i Merverdiavgiftsregisteret dersom han leier ut næringslokaler til merverdiavgiftspliktige leietakere, eller til offentlige virksomheter som er kompensasjonsberettigede. Slik frivillig registrering åpner for at utleier kan trekke fra inngående merverdiavgift på kostnader til oppføring og drift av næringslokalene som leies ut. Det må da beregnes utgående merverdiavgift på utleiers faktura til merverdiavgiftspliktige leietakere, som igjen kan trekke fra denne som inngående merverdiavgift i sine merverdiavgiftsregnskap.

Dersom utleier ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har han ikke anledning til å trekke fra inngående merverdiavgift på kostnader til oppføring og drift av næringslokalene som leies ut, og han kan heller ikke fakturere sine leietakere med utgående merverdiavgift.

Leieinntekter ved utleie av næringseiendom til enkelte typer virksomhet, er imidlertid merverdiavgiftspliktig uansett, og i så fall er registreringen i Merverdiavgiftsregisteret ikke frivillig. Dette gjelder blant annet utleie av næringseiendom til bruk i hotellvirksomhet og parkeringsvirksomhet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.