Leiekontrakt for nærings-/kontorlokaler: Rettigheter og plikter i leietiden

Inngåelse av en leiekontrakt skjer gjerne med en lengre fast leietid som binder leier. I tillegg til den leie som partene er blitt enige om vil leier gjerne måtte betale andel av felleskostnader. Det kan være greit å skaffe seg en oversikt over omfanget av dette før man blir enige om leiekontrakt.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater