Utleiers erstatningskrav ved mangler

Utleiers krav som følge av forsinkelse og mangler ved tilbakelevering av et leieobjekt, reguleres av husleieloven § 10-3. Av denne bestemmelsen fremgår det at utleier kan holde leietaker ansvarlig for flere forskjellige krav dersom leieobjektet ikke stilles til utleiers disposisjon i avtalt forfatning den dagen leieforholdet opphører.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater