Utleiers erstatningskrav ved mangler

Utleiers krav som følge av forsinkelse og mangler ved tilbakelevering av et leieobjekt, reguleres av husleieloven § 10-3. Av denne bestemmelsen fremgår det at utleier kan holde leietaker ansvarlig for flere forskjellige krav dersom leieobjektet ikke stilles til utleiers disposisjon i avtalt forfatning den dagen leieforholdet opphører.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.