Avhendingsloven § 4-12: Prisavslag

Når en eiendom lider av en mangel, kan kjøper kreve prisavslag av selger. Avhendingsloven § 4-12 regulerer to ulike måter å utmåle prisavslagsbeløpet på. Etter bestemmelsens første ledd kan kjøper kreve et såkalt forholdsmessig prisavslag. Dette innebærer at prisavslaget skal fastsettes slik at forskjellen mellom den nedsatte og den avtalte prisen skal tilsvare forskjellen mellom eiendommens markedsverdi med mangelen og den markedsverdien eiendommen ville hatt uten mangelen. Den praktiske hovedregelen finner vi imidlertid i bestemmelsens annet ledd, som innebærer at prisavslaget skal tilsvare utbedringskostnadene.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: