Avhendingsloven § 4-12: Prisavslag

Når en eiendom lider av en mangel, kan kjøper kreve prisavslag av selger. Avhendingsloven § 4-12 regulerer to ulike måter å utmåle prisavslagsbeløpet på. Etter bestemmelsens første ledd kan kjøper kreve et såkalt forholdsmessig prisavslag. Dette innebærer at prisavslaget skal fastsettes slik at forskjellen mellom den nedsatte og den avtalte prisen skal tilsvare forskjellen mellom eiendommens markedsverdi med mangelen og den markedsverdien eiendommen ville hatt uten mangelen. Den praktiske hovedregelen finner vi imidlertid i bestemmelsens annet ledd, som innebærer at prisavslaget skal tilsvare utbedringskostnadene.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater