Prisavslag - Avhendingsloven § 4-12

En far står på et rom med sine to barn. Foto

Når en eiendom lider av en mangel, kan kjøper kreve prisavslag av selger. Avhendingsloven § 4-12 regulerer to ulike måter å utmåle prisavslagsbeløpet på.


Etter bestemmelsens første ledd kan kjøper kreve et såkalt forholdsmessig prisavslag. Dette innebærer at prisavslaget skal fastsettes slik at forskjellen mellom den nedsatte og den avtalte prisen skal tilsvare forskjellen mellom eiendommens markedsverdi med mangelen og eiendommens markedsverdi uten mangelen.


Den praktiske hovedregelen finner vi imidlertid i bestemmelsens annet ledd, som innebærer at prisavslaget skal tilsvare utbedringskostnadene.

02/12/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene

I utgangspunktet skal prisavslaget settes tilsvarende utbedringskostnadene. Koster det 200.000,- kroner å utbedre eiendommens baderom, skal prisavslaget være 200.000,- kroner. Det overliggende målet med denne måten å beregne prisavslaget på, er imidlertid også at prisavslaget skal tilsvare fallet i eiendommens markedsverdi som følge av mangelen, det vil si et forholdsmessig prisavslag. Dersom det godtgjøres at utbedringskostnadene overstiger fallet i eiendommens markedsverdi, kan utbedringskostnadene ikke legges til grunn og man faller i så fall tilbake på et beløp tilsvarende den reduserte markedsverdien.

For det tilfellet at utbedringen av en bygningsdel medfører reduserte vedlikeholdsutgifter i fremtiden, skal prisavslaget reduseres tilsvarende, eventuelt skjønnsmessig. Et slikt standardhevingsfradrag omtales nærmere nedenfor.

Forholdsmessig prisavslag

Er eiendommens markedsverdi redusert med 10%, skal også kjøpesummen for eiendommen reduseres med 10% som dermed tilsvarer prisavslaget. Dette innebærer at prisavslaget i kroner blir mindre enn verdireduksjonen dersom den avtalte prisen er lavere enn markedsverdien, og større dersom det er omvendt.

Når markedsverdien på eiendommen skal fastsettes, skal det tas utgangspunkt i markedsverdien slik den var ved overtakelsen av eiendommen.

Fradrag for standardheving

I rettspraksis har det utviklet seg en lære som innebærer at når prisavslagsbeløpet skal beregnes, skal det foretas et fradrag for den standardhevingen, eller økte levetiden, som utbedringen av en bygningsdel fører til. Eksempelvis har et baderom en antatt levetid på 20 år. Dersom et 10 år gammelt baderom er mangelfullt og det koster 200.000,- kroner å utbedre det, så vil det måtte foretas en standardheving, fordi kjøper ikke har krav på å få erstattet et 10 år gammelt baderom med et baderom som er helt nytt. Baderommet har utlevd om lag halvparten av sin levetid og størrelsen på prisavslaget må vurderes og justeres ut fra det. Standardhevingslæren er omstridt og problemstillingen er ikke endelig avgjort av Høyesterett. Det må foretas en konkret vurdering for hver enkelt bygningsdel.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater