Lov- og forskriftskrav

Seksjonering av eiendom er underlagt en rekke vilkår både i lov og forskrift. Disse vilkårene omfatter hvordan seksjoneringsprosessen skal gjennomføres, hvilke eiendommer som kan seksjoneres og hvordan den enkelte seksjon skal være utformet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.