Panthaver

I tilknytning til eiendomsspørsmål er en panthaver en person (fysisk eller juridisk) som har sikkerhet for et krav i en spesifikk eiendom.

16/05/2019

Slik sikkerhet kan oppnås gjennom avtale med eier av eiendommen, utleggspant eller legalpant.

For å sikre seg mot andre panthavere eller rettighetshavere er panthaver avhengig av rettsvern for sitt pant, i form av tinglysning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater