EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Bistand med byggetillatelse?

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i plan- og bygningsrett.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

6. juli 2015

Vi tilbyr følgende bistand i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter:

 • Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser.
 • Utforming av avtaler mellom de ulike aktørene i byggeprosjektet.
 • Bistand ved tvister knyttet til avtaler.
 • Bistand overfor plan- og bygningsmyndighetene.
 • Bistand med fremsettelse av klager til offentlige muligheter.
 • Bistand med fremsettelse av privatrettslige krav mot kontraktsparter.
 • Rådgivning i forbindelse med saksbehandlingen i kommunen.
 • Assistanse ved klage på det offentliges vedtak.

Les også våre andre artikler om:

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

 • Din sak i fokus
 • Landsdekkende
 • 80 ansatte
 • 20 års erfaring
 • Spesialiserte advokater