Trær på naboens eiendom

Utover 1900-tallet oppstod det en rekke tvister der spørsmålet var om naboen kunne kreve trær på naboens eiendom fjernet eller beskåret. Daværende lovverk hadde ingen særskilte bestemmelser om trær på en naboeiendom og bestemmelsene kom derfor som følge av behovet for å styrke stillingen til personer som på en urimelig måte var utsatt for skade eller ulempe forårsaket på grunn av naboens trær.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: