Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fukt, sopp og råte

Et av de vanligste problemer knyttet til feil og mangler på bolig, er fukt-, sopp- og råteskader.Spesielt aktuell er problemstillingen i relasjon til husets våtrom.

{#Vannskade 200x147}

Det er likevel vanlig at slike skader også oppstår i selve konstruksjonen. Årsaken kan være manglende drenering eller setningsskader som gjør fuktinntregning mulig.

Dersom man skulle avdekke feil og mangler av denne typen i sin bolig, bør det reklameres ovenfor selger. Det gjelder visse frister for når reklamasjon bør fremsettes.

Reklamer så raskt som mulig

Hovedreglen er uansett at reklamasjon bør fremsettes så raskt som mulig etter at skaden er oppdaget. Man bør altså i utgangspunktet ikke vente med å reklamere over forholdet til man har fått oversikt over skaden.

Dersom man oversitter de ulike fristene, risikerer man og bli møtt med avslag fordi reklamasjonen er for sent fremsatt.

Avdekk omfanget

Fukt, sopp og råte er mangler det ikke alltid er så lett å oppdage umiddelbart etter overtagelsen. Det anbefales imidlertid at straks man får mistanke om slike skader iverksetter tiltak for å avdekke omfanget. Slike skader er potensielt dyre, og det er viktig at man får avklart ansvarsforholdet mot selger raskt.

Ansvarsvurdering

Ikke alle fukt-, sopp- og råteskader av enhver art vil være selgers ansvar. Det er flere forhold som må vurderes. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

De fleste innboforsikringer har også rettshjelpsdekning som dekker det vesentlige av advokatutgifter i saken.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.