Fukt, sopp og råte

Design uten navn 87

Et av de vanligste problemer knyttet til feil og mangler på bolig, er fukt-, sopp- og råteskader. Spesielt aktuell er problemstillingen i relasjon til husets våtrom.

23/02/2022

Det er likevel vanlig at slike skader også oppstår i selve konstruksjonen. Årsaken kan være manglende drenering eller setningsskader som gjør fuktinntregning mulig.

Dersom man skulle avdekke feil og mangler av denne typen i sin bolig, bør det reklameres ovenfor selger. Det gjelder visse frister for når reklamasjon bør fremsettes.

Reklamer så raskt som mulig

Hovedreglen er uansett at reklamasjon bør fremsettes så raskt som mulig etter at skaden er oppdaget. Man bør altså i utgangspunktet ikke vente med å reklamere over forholdet til man har fått oversikt over skaden.

Dersom man oversitter de ulike fristene, risikerer man og bli møtt med avslag fordi reklamasjonen er for sent fremsatt.

Avdekk omfanget

Fukt, sopp og råte er mangler det ikke alltid er så lett å oppdage umiddelbart etter overtagelsen. Det anbefales imidlertid at straks man får mistanke om slike skader iverksetter tiltak for å avdekke omfanget. Slike skader er potensielt dyre, og det er viktig at man får avklart ansvarsforholdet mot selger raskt.

Ansvarsvurdering

Ikke alle fukt-, sopp- og råteskader av enhver art vil være selgers ansvar. Det er flere forhold som må vurderes. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

De fleste innboforsikringer har også rettshjelpsdekning som dekker det vesentlige av advokatutgifter i saken.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater