Vannskader og fuktskader

Eiendom fuktskader

Fuktskader på bad er dessverre en gjenganger i reklamasjonssaker ved kjøp og salg av eiendom. Også vannskader etter sviktende drenering er en vanlig problemstilling. Både utbedring av fuktskader på bad og vannskade i kjeller medfører ofte betydelige utbedringskostnader. På grunn av dette er det er viktig at ansvaret for manglene avklares på et tidlig tidspunkt.

07/06/2022

Fuktskader på badet

Baderommet er spesielt utsatt for fukt- og vannskader. Bad og dusj brukes ofte, og er utsatt for mye fukt og vann. Det er derfor viktig at det bakenforliggende er utført korrekt. Klassiske feil som oppdages er problemer med dårlig avtrekk, feil fall til sluk utilstrekkelig membran og løse fliser.

Det er ikke sjeldent det oppdages at bad er oppført ufagmessig. I enkelte tilfeller er det ikke benyttet membran i det hele tatt. Årsaken er ofte at vedkommende som har foretatt oppussingen har inntrykk av at fliser og fuger er vanntette nok. I noen tilfeller er ikke smøremembranen smurt på i et tilstrekkelig tykt lag, noe som kan føre til at vann trenger igjennom.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg gjennom hele den juridiske prosessen dersom du opplever vann- og/eller fuktskader.

Vannskader i hus

Vannskader i hus viser seg ofte i kjeller eller gjennom tak.

Lekkasje fra tak oppdages ofte for sent, og hvor store deler av boligen er råte- og vannskadet som følge av vanninnsig.

Drenering har den funksjonen ved at den skal lede bort vann fra boligen. Dersom dreneringen fungerer dårlig vil det kunne oppdages vannskader i kjeller som forårsaker fuktskader, herunder råte, sopp og dårlig inneklima.

Svikt i dreneringen viser seg ofte i de rommene som er under terreng, ved «kjellerlukt», fuktmerker eller høy luftfuktighet.

Fuktskader blir verre med tiden

Fuktskader/vannskader i seg selv kan utbedres relativt raskt dersom man er klar over skaden. Kostnaden til utbedring varierer proporsjonalt med vannskadens størrelse. Det knytter seg mer omfattende problemer til de fuktskadene som ikke oppdages, eller ignoreres over tid. Vannlekkasje eller fuktskader på bad kan føre til at hele badet må totalrenoveres.

Fuktighet gir god grobunn for både sopp og råte. Et angrep av slike mikroorganismer er ikke alltid lett å bli kvitt, og fører med seg potensiell helserisiko og store kostnader.

Undersøk raskt ved fuktskader

Dersom du har vannskader eller fuktskader i din bolig, eller nylig har overtatt en bolig med slike skader, bør dette undersøkes snarlig. Det bør samtidig meldes fra til selger ved en reklamasjon. Utbedring av fuktskader kan ofte ikke avventes, og det bør foretas midlertidige løsninger som kan avhjelpe årsaken til fukten.

Dette følger av kjøpers tapsbegrensningsplikt, som vil si at du som kjøper er pliktig til å gjøre det nødvendige for å hindre enda større skader enn det som allerede foreligger. For øvrig er det viktig at du får dokumentert manglene før disse utbedres. Dette gjøres ved å kontakte en takstmann som kan utarbeide en skaderapport. Dersom manglene ikke dokumenteres før de utbedres, vil man kunne miste retten til å gjøre gjeldende krav om prisavslag og erstatning ovenfor selger.

Dekkes av innboforsikring

Gjennom innboforsikringen vil man også få dekket det vesentlige av utgifter til juridisk bistand i slike saker, i tillegg til sakkyndig bistand. Kostnader i forbindelse med akutte vann- eller fuktskader, vil ofte kunne kreves gjennom hus- eller innboforsikringen din.

Komplekse vurderinger

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med rådgivning og gode tips i din situasjon.

Advokat fuktskader og vannskader

For å være sikker på at reklamasjonen rettes til riktig vedkommende innen de frister som gjelder for slike saker, bør du kontakte advokat. Kjøper har bevisbyrden for at han eller hun har reklamert innen rimelig tid.

Det er ikke noe krav om at mangelen er tallfestet til et beløp, utbedringskostnad eller verditap, men dette tas med dersom det foreligger. Codex eiendomsadvokater bistår daglig både bedrifter og privatpersoner med å fremsette godt begrunnede reklamasjoner.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater