Boligselgerforsikring

Design uten navn 2022 01 05 T135904 550

Når man selger en bolig er det mange ting å tenke på, eksempelvis om det er nødvendig å tegne boligselgerforsikring. Ved å tegne en boligselgerforsikring dekker forsikringen helt eller delvis det du som selger er ansvarlig for overfor kjøper dersom det skulle oppstå en konflikt mellom partene i etterkant av boligsalget.

05/01/2022

Trenger man boligselgerforsikring?

Hvorvidt salget gjelder en bolig, fritidseiendom eller hytte har ingen betydning for mulighetene til å tegne en boligselgerforsikring. Boligselgerforsikringen vil kunne være fordelaktig å tegne uavhengig av om salgsobjektet er av nyere eller eldre dato, ettersom det vil være tilnærmet umulig å kjenne eiendommen fullt ut selv om man har bebodd salgsobjektet over lenger tid. Særskilt vil boligselgerforsikringen være en betryggende sikkerhet for selger dersom det kan være risiko for feil og mangler som ligger skjult i boligens tekniske konstruksjon. Selger kan nemlig bli ansvarlig selv om eiendommen er solgt «as is» eller «som den er».

En boligselgerforsikring innebærer dermed en økt beskyttelse for selger av eiendommen, og innebærer altså ikke en forsikring av selve eiendommen, hvilket er en vanlig misforståelse, men av det potensielle ansvaret for mangler man som selger kan pådra seg overfor kjøper etter avhendingsloven sine regler. Forsikringsavtalen innebærer at i de tilfeller hvor boligkjøper har et berettiget krav mot boligselger, så vil kjøper kunne få utbetaling fra selgers boligselgerforsikring istedenfor å måtte gjøre gjeldende kravet sitt overfor selger direkte.

Av denne årsak er også boligselgerforsikringen positiv for kjøper fordi kjøper alltid vil kunne forholde seg til en betalingsdyktig motpart og ikke trenger å bekymre seg for om selger har økonomisk evne til å foreta betalingen dersom kjøper vinner frem med kravet sitt.

En vesentlig fordel med å tegne boligselgerforsikring, er i tillegg at boligselgerforsikringsselskapet vil forestå klagebehandlingen på vegne av selger. Dette innebærer at selger av eiendommen vil få tildelt en jurist/advokat som representerer vedkommende overfor en kjøper som klager på boligsalget. Ettersom mange reklamasjoner over feil og mangler ved en eiendom også gjelder til dels mindre forhold, vil en selger som har tegnet boligselgerforsikring dermed slippe å forholde seg til slike klager og vil kunne nøye seg med å henvise kjøper til boligselgerforsikringsselskapet.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Hva koster boligselgerforsikring?

Det er kun unntaksvis at det ikke tegnes boligselgerforsikring ved omsetning av boliger i Norge, og statistikk viser at boligselgerforsikring blir tegnet av ca. 9 av 10 boligselgere. Prisen på en boligselgerforsikring er på ca. tre-fire promille av kjøpesummen. Dersom kjøper vinner frem med at det foreligger en mangel ved eiendommen, vil prisavslagskravet kunne medføre at man som selger vil måtte foreta utbetalinger på opptil flere hundre tusen kroner, og boligselgerforsikringen innebærer således en økonomisk trygghet for selger ved at boligselgerforsikringsselskapet tar den økonomiske risikoen og belastningen knyttet til boligsalget.

Hvor selges boligselgerforsikring?

Boligselgerforsikring selges gjennom eiendomsmeglere og eiendomsadvokater når man skal selge boligen, og den tegnes før eiendommen legges ut for salg. Forsikringen tegnes ved å fylle ut et egenerklæringsskjema som du mottar fra eiendomsmegleren din. Spør din advokat eller eiendomsmegler hvilket forsikringsselskap de er tilknyttet.

Boligselgerforsikring borettslag

Som selger av en andelsleilighet i et borettslag, er du fortsatt personlig ansvarlig overfor kjøper for feil og mangler ved din andel. Som utgangspunkt har borettslaget ansvaret for fellesarealet, men hver av andelseierne er ansvarlig for sin del av disse. Det betyr at dersom skaden er stor nok, vil dette kunne medføre en økning i fellesgjelden. Som selger av en andel i borettslag er man ikke bare ansvarlig for opplysninger om sin egen andel, men også ansvarlig for de opplysninger som angår hele borettslaget – eksempelvis planlagte oppussinger og vedlikehold. Det vil derfor være like nødvendig å tegne boligselgerforsikring ved salg av borettslagsandel som ved annen eiendom.

Ikke tegnet boligselgerforsikring?

Dersom man ikke har tegnet boligselgerforsikring, er det erfaringsmessig en stor fordel å få bistand av en eiendomsadvokat for håndteringen av kjøpers krav. I slike saker er både de juridiske og byggetekniske vurderingene meget skjønnsmessige og komplekse. Advokatene i Codex Advokat Oslo AShar lang erfaring med å bistå både selger og kjøper med tvister etter boligsalg, og kjenner derfor til prosessen på begge sider. Videre har flere av våre advokater selv jobbet i de store boligselgerforsikringsselskapene og besitter derfor spisskompetanse på dette feltet.

MERK: Man har ofte dekning for advokatutgifter igjennom sin rettshjelp forsikring

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater