Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Råteskader

Råteskader ulike steder i boligen er en av de hyppigste feil og mangler ved kjøp og salg av eiendom. Erfaringsmessig, og ikke uventet, er det rom med innlagt vann som er mest utsatt for råte.

Boligens bad er spesielt problematisk fordi det her brukes mye vann, og deler av dette renner ofte rett ned på gulvet gjennom ulike dusjløsninger. Dersom det ikke er benyttet forskriftsmessig riktig membran, kan dette gi store problemer.

Råteskader ute

Råteskader oppstår også nokså hyppig ute, i forbindelse med avrenningsløsninger for regnvann tilknyttet taket. Dette kan ha årsak i at taket ikke lenger er tett, eller at takrennene er montert på en måte som gjør at fuktighet lett kommer i kontakt med treverket.

Råte er ikke alltid like lett og oppdage, men en noe fremskreden skade vil ofte avgi en litt emmen søtlig lukt. Dette skyldes mikroorganismer som bryter ned treverket.

Undersøk og meld fra så fort som mulig

Dersom man mistenker at det kan være råte i boligen bør dette undersøkes snarlig. Det bør samtidig meldes fra til selger. Kostnadene ved utbedring av råteskader kan potensielt være høye, og det er viktig at ansvaret kanaliseres på et tidlig tidspunkt.

For å være sikker på at reklamasjonen rettes til riktig vedkommende innen de frister som gjelder i slike saker, bør man vurdere å kontakte advokat. Kjøper har bevisbyrden for at han eller hun har reklamert på skaden innen rimelig tid.

Komplekse vurderinger

Det er ikke noe krav om at utbedringskostnaden eller verditapet i forbindelse med mangelen skal være tallfestet til et beløp , men det bør tas med der det foreligger. Eiendomsadvokater.no bistår daglig både bedrifter og privatpersoner med å fremsette godt begrunnede reklamasjoner.

Ikke alle råteskader vil være selgers ansvar. Det er flere forhold som må vurderes. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar en advokat med erfaring bistå i saken.

Innboforsikringen dekker advokatutgiftene

De fleste innboforsikringer har også rettshjelpsdekning som dekker det vesentlige av advokatutgifter i forbindelse med en eventuell sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.