EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Råteskader

Råteskader ulike steder i boligen er en av de hyppigste feil og mangler ved kjøp og salg av eiendom. Erfaringsmessig, og ikke uventet, er det rom med innlagt vann som er mest utsatt for råte.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

19. februar 2019

Boligens bad er spesielt problematisk fordi det her brukes mye vann, og deler av dette renner ofte rett ned på gulvet gjennom ulike dusjløsninger. Dersom det ikke er benyttet forskriftsmessig riktig membran, kan dette gi store problemer.

Råteskader ute

Råteskader oppstår også nokså hyppig ute, i forbindelse med avrenningsløsninger for regnvann tilknyttet taket. Dette kan ha årsak i at taket ikke lenger er tett, eller at takrennene er montert på en måte som gjør at fuktighet lett kommer i kontakt med treverket.

Råte er ikke alltid like lett og oppdage, men en noe fremskreden skade vil ofte avgi en litt emmen søtlig lukt. Dette skyldes mikroorganismer som bryter ned treverket.

Undersøk og meld fra så fort som mulig

Dersom man mistenker at det kan være råte i boligen bør dette undersøkes snarlig. Det bør samtidig meldes fra til selger. Kostnadene ved utbedring av råteskader kan potensielt være høye, og det er viktig at ansvaret kanaliseres på et tidlig tidspunkt.

For å være sikker på at reklamasjonen rettes til riktig vedkommende innen de frister som gjelder i slike saker, bør man vurdere å kontakte advokat. Kjøper har bevisbyrden for at han eller hun har reklamert på skaden innen rimelig tid.

Komplekse vurderinger

Det er ikke noe krav om at utbedringskostnaden eller verditapet i forbindelse med mangelen skal være tallfestet til et beløp , men det bør tas med der det foreligger. Eiendomsadvokater.no bistår daglig både bedrifter og privatpersoner med å fremsette godt begrunnede reklamasjoner.

Ikke alle råteskader vil være selgers ansvar. Det er flere forhold som må vurderes. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar en advokat med erfaring bistå i saken.

Innboforsikringen dekker advokatutgiftene

De fleste innboforsikringer har også rettshjelpsdekning som dekker det vesentlige av advokatutgifter i forbindelse med en eventuell sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater