Tilbakelevering av leieobjektet

Ved opphør av partenes husleieavtale, plikter leietaker å tilbakelevere leieobjektet med tilbehør til utleier. Spørsmålet om når tilbakelevering skal skje, vil være avhengig av hvordan husleieavtalen ble bragt til opphør.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.