Tilpasning av leieobjektet

Design uten navn 2022 01 05 T141949 648

Ofte skal leieobjektet tilpasses ny leietaker før denne flytter inn. Det gjelder både for bygg og lokaler.

05/01/2022

Husleieloven stiller et minstekrav som «ryddet og rengjort», «i vanlig god stand», «passe til de formål tilsvarende husrom normalt blir brukt til», og «de særlige formål leietakeren etter avtalen skal bruke husrommet til». Dersom leieavtalen ikke sier noe om tilpasningsarbeider, vil loven gjelde. Minstekravet treffer kanskje godt nok for «as is»-leieobjekter, men er neppe egnet for spesialtilpassede, nyoppussede lokaler eller bygg. Da er det viktig at tilpasningsarbeidene er klart definert i leieavtalen.

Dersom utleier skal utføre store tilpasningsarbeider, kan det være en fordel å gi en beskrivelse av hvem som skal utføre arbeidene, om det er utleier eller en entreprenør. Det bør også vurderes hvorvidt det vil bli mulig for leietaker å foreta egne arbeider før innflytting, osv.

Er leieobjektet klart for overtakelse?

Beskrivelsen av tilpasningsarbeider kan få betydning for overtakelsen av leieobjektet. Enkelte tilpasninger kan ha stor betydning for leietaker, og dersom vesentlige forhold ikke er i samsvar med leietakers forventninger kan det bli spørsmål om han vil overta leieobjektet eller ikke. Samtidig vil mangler ved leieobjektet kunne medføre at det foreligger grunnlag for erstatning eller andre misligholdsbeføyelser.

På overtakelsestidspunktet må leietaker derfor ta stilling til om han mener det foreligger en mangel ved leieobjektet, og en god beskrivelse av tilpasningsarbeidene vil være et viktig verktøy for å bedømme hva leietaker forventer, og hvorvidt leieobjektet avviker fra dette.

Tilbakelevering

På samme måte som beskrivelsen av tilpasningsarbeidene er viktig ved overtakelse, vil de kunne være nyttige ved tilbakeleveringen, hvor beskrivelsene bidrar til forståelsen av hvordan leieobjektet var den gang. Overtakelsesprotokollen må da vise hvorvidt utleier faktisk har oppfylt disse kravene.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater