Leietakertilpasning - Tilpasning av leieobjektet

En mann og en dame er i en leilighet sammen med en baby. Foto

Ofte skal leieobjektet tilpasses ny leietaker før denne flytter inn (Leietakertilpasning). Det gjelder både for bygg og lokaler. Men hva sier loven om kravene til leietakertilpasning?

18/12/2023

Minstekrav til leietakertilpasning

Husleieloven stiller et minstekrav som «ryddet og rengjort», «i vanlig god stand», «passe til de formål tilsvarende husrom normalt blir brukt til», og «de særlige formål leietakeren etter avtalen skal bruke husrommet til». Dersom leieavtalen ikke sier noe om tilpasningsarbeider, vil loven gjelde. Minstekravet treffer kanskje godt nok for «as is»-leieobjekter, men er neppe egnet for spesialtilpassede, nyoppussede lokaler eller bygg. Da er det viktig at tilpasningsarbeidene er klart definert i leieavtalen.

Dersom utleier skal utføre store tilpasningsarbeider, kan det være en fordel å gi en beskrivelse av hvem som skal utføre arbeidene, om det er utleier eller en entreprenør. Det bør også vurderes hvorvidt det vil bli mulig for leietaker å foreta egne arbeider før innflytting, osv.

Er leieobjektet klart for overtakelse?

Beskrivelsen av tilpasningsarbeider kan få betydning for overtakelsen av leieobjektet. Enkelte tilpasninger kan ha stor betydning for leietaker, og dersom vesentlige forhold ikke er i samsvar med leietakers forventninger kan det bli spørsmål om han vil overta leieobjektet eller ikke. Samtidig vil mangler ved leieobjektet kunne medføre at det foreligger grunnlag for erstatning eller andre misligholdsbeføyelser.

På overtakelsestidspunktet må leietaker derfor ta stilling til om han mener det foreligger en mangel ved leieobjektet, og en god beskrivelse av tilpasningsarbeidene vil være et viktig verktøy for å bedømme hva leietaker forventer, og hvorvidt leieobjektet avviker fra dette.

Tilbakelevering

På samme måte som beskrivelsen av tilpasningsarbeidene er viktig ved overtakelse, vil de kunne være nyttige ved tilbakeleveringen, hvor beskrivelsene bidrar til forståelsen av hvordan leieobjektet var den gang. Overtakelsesprotokollen må da vise hvorvidt utleier faktisk har oppfylt disse kravene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater