Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Tilpasning av leieobjektet

En mann sitter på huk og leger med et barn og en dame sitter ved et bord med en PC foran seg

Ofte skal leieobjektet tilpasses ny leietaker før denne flytter inn. Det gjelder både for bygg og lokaler.

Husleieloven stiller et minstekrav som «ryddet og rengjort», «i vanlig god stand», «passe til de formål tilsvarende husrom normalt blir brukt til», og «de særlige formål leietakeren etter avtalen skal bruke husrommet til». Dersom leieavtalen ikke sier noe om tilpasningsarbeider, vil loven gjelde. Minstekravet treffer kanskje godt nok for «as is»-leieobjekter, men er neppe egnet for spesialtilpassede, nyoppussede lokaler eller bygg. Da er det viktig at tilpasningsarbeidene er klart definert i leieavtalen.

Dersom utleier skal utføre store tilpasningsarbeider, kan det være en fordel å gi en beskrivelse av hvem som skal utføre arbeidene, om det er utleier eller en entreprenør. Det bør også vurderes hvorvidt det vil bli mulig for leietaker å foreta egne arbeider før innflytting, osv.

Er leieobjektet klart for overtakelse?

Beskrivelsen av tilpasningsarbeider kan få betydning for overtakelsen av leieobjektet. Enkelte tilpasninger kan ha stor betydning for leietaker, og dersom vesentlige forhold ikke er i samsvar med leietakers forventninger kan det bli spørsmål om han vil overta leieobjektet eller ikke. Samtidig vil mangler ved leieobjektet kunne medføre at det foreligger grunnlag for erstatning eller andre misligholdsbeføyelser.

På overtakelsestidspunktet må leietaker derfor ta stilling til om han mener det foreligger en mangel ved leieobjektet, og en god beskrivelse av tilpasningsarbeidene vil være et viktig verktøy for å bedømme hva leietaker forventer, og hvorvidt leieobjektet avviker fra dette.

Tilbakelevering

På samme måte som beskrivelsen av tilpasningsarbeidene er viktig ved overtakelse, vil de kunne være nyttige ved tilbakeleveringen, hvor beskrivelsene bidrar til forståelsen av hvordan leieobjektet var den gang. Overtakelsesprotokollen må da vise hvorvidt utleier faktisk har oppfylt disse kravene.

 

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→  Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.