Standard leieavtale for næringslokaler

tre personer ser over dokumenter. Foto

I leieavtaler for næringsbygg spiller valget mellom standardkontrakter og egenutviklede avtaler en avgjørende rolle. Mange står overfor utfordringer når de forsøker å utforme leieavtaler selv, noe som kan føre til uklarheter og tvister. Hva er fordelen ved å benytte standardkontraktene utarbeidet av Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norsk Eiendomsmeglerforbund?

18/12/2023

Bruk av standarder

Vi bistår svært ofte i leieforhold hvor en av partene, gjerne utleier, har skrevet en leieavtale selv. Vår erfaring er at disse leieavtalene ofte knappe, og som regel får man ikke med seg alle forhold som er eller kan bli relevante for leieforholdet, noe som ofte skyldes at man ikke ser for seg hva som kan gå galt.

Vi anbefaler bruk av standardkontraktene som er utarbeidet av Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norsk Eiendomsmeglerforbund. Disse standardkontraktene er et godt utgangspunkt, men det er normalt nødvendig å foreta tilpasninger til det konkrete leieforholdet.

Ved å bruke kontraktstandard oppnår man normalt at forhandlingene blir enklere, ettersom partene er godt kjent med hvordan kontrakten er bygget opp, hvilke punkter som bør inngå i alle leieforhold, og om det er forhold som bør vurderes presisert for det konkrete leieforholdet man skal inngå. Det gir også langt større forutsigbarhet ved tvister.

Svært mange benytter standardkontraktene som et utgangspunkt for forhandling av mer komplekse leieavtaler. De benyttes også som utgangspunkt for utarbeidelse en egen standard for enkelte utleiere med særskilte leieobjekter. Felles for disse er at man enkelt kan sette seg inn i avtaleteksten, og finne frem til de forholdene som er relevante for det enkelte leieforhold.

Ulike typer leieavtaler for ulike leieobjekter

Overordnet kan man snakke om klare hovedvarianter:

 • Nytt, eller nyoppusset, lokaler eller helt bygg.
  Nye lokaler, eller nyoppussede lokaler, er vanligvis spesialtilpasset for leietakeren. I slike leieforhold må partene være særlig bevisste på slikts om kravspesifikasjoner, avklaring av leietakers egne arbeider og lignende.
 • Brukte lokaler eller bygg.
  Disse leies normalt ut ”som de er». Ofte overtar leietaker lokalene slik forrige leietaker forlot de, og da er det svært viktig at man dokumenterer tilstand på leieobjektet ved overtakelsen.
 • Bare-house
  Bare-house-standarden (triple net lease) er basert på de øvrige standarder, men slike leieforhold skiller seg fra de andre på flere punkter. Normalt vil et bare house-leieforhold være for et enbrukerbygg. Utleier overlater det aller meste av forpliktelsene som normalt ville falt på gårdeier, til leietaker. Det betyr at leietaker bærer kostnader for alt av vedlikehold og utskiftninger, både på selve bygningen, tekniske innretninger og utomhus, i tillegg til alle innvendige forhold. Det blir da særlig viktig å ta stilling til hva slags risiko man eksponerer seg for, både mht. skader, driftsavbrudd, mm. Det er også vanlig å plassere eiendomsskatt, forsikring, mv på leietaker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater