Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Standard leieavtale for næringsleie

Bruk av standarder

Vi bistår svært ofte i leieforhold hvor en av partene, gjerne utleier, har skrevet en leieavtale selv. Vår erfaring er at disse leieavtalene ofte knappe, og som regel får man ikke med seg alle forhold som er eller kan bli relevante for leieforholdet, noe som ofte skyldes at man ikke ser for seg hva som kan gå galt.

Vi anbefaler bruk av standardkontraktene som er utarbeidet av Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norsk Eiendomsmeglerforbund. Disse standardkontraktene er et godt utgangspunkt, men det er normalt nødvendig å foreta tilpasninger til det konkrete leieforholdet.

Ved å bruke kontraktstandard oppnår man normalt at forhandlingene blir enklere, ettersom partene er godt kjent med hvordan kontrakten er bygget opp, hvilke punkter som bør inngå i alle leieforhold, og om det er forhold som bør vurderes presisert for det konkrete leieforholdet man skal inngå. Det gir også langt større forutsigbarhet ved tvister.

Svært mange benytter standardkontraktene som et utgangspunkt for forhandling av mer komplekse leieavtaler. De benyttes også som utgangspunkt for utarbeidelse en egen standard for enkelte utleiere med særskilte leieobjekter. Felles for disse er at man enkelt kan sette seg inn i avtaleteksten, og finne frem til de forholdene som er relevante for det enkelte leieforhold.

Ulike typer leieavtaler for ulike leieobjekter

Overordnet kan man snakke om klare hovedvarianter:

  • Nytt, eller nyoppusset, lokaler eller helt bygg.
    Nye lokaler, eller nyoppussede lokaler, er vanligvis spesialtilpasset for leietakeren. I slike leieforhold må partene være særlig bevisste på slikts om kravspesifikasjoner, avklaring av leietakers egne arbeider og lignende.
  • Brukte lokaler eller bygg.
    Disse leies normalt ut ”som de er». Ofte overtar leietaker lokalene slik forrige leietaker forlot de, og da er det svært viktig at man dokumenterer tilstand på leieobjektet ved overtakelsen.
  • Bare-house
    Bare-house-standarden (triple net lease) er basert på de øvrige standarder, men slike leieforhold skiller seg fra de andre på flere punkter. Normalt vil et bare house-leieforhold være  for et enbrukerbygg. Utleier overlater det aller meste av forpliktelsene som normalt ville falt på gårdeier, til leietaker. Det betyr at leietaker bærer kostnader for alt av vedlikehold og utskiftninger, både på selve bygningen, tekniske innretninger og utomhus, i tillegg til alle innvendige forhold. Det blir da særlig viktig å ta stilling til hva slags risiko man eksponerer seg for, både mht. skader, driftsavbrudd, mm. Det er også vanlig å plassere eiendomsskatt, forsikring, mv på leietaker.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.