Overdragelse

Det kan oppstå behov for å komme seg ut av leieavtalen raskt. Mulighetene til å nekte samtykke til overdragelse av leiekontrakter er nokså snevre, så lenge kontrakten åpner for overdragelse og fremleie. Utleier kan motsette seg overdragelse, dersom det foreligger saklig grunn til nektelse.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater