Hvordan seksjonere?

Seksjonering skjer formelt gjennom et egenerklæringsskjema som leveres kommunen, og senere tinglyses. Med egenerklæringsskjemaet følger en rekke bilag som er nødvendig for å få godkjent seksjoneringen og få den tinglyst.

07/04/2021

Du bør så tidlig som mulig starte prosessen med å fremskaffe plan- og fasadetegninger, områdekart, eventuelle vedtekter og andre dokumenter som vedrører bygningsmassen.

Seksjoneringsprosessen

Dette er normalt stegene i en seksjoneringsprosess:

 1. Når søknaden er godkjent og innvilget blir det sendt ut en tinglysning.
  Les mer om tinglysning ved seksjonering
 2. Søknaden fylles ut i henhold til de fastsatte reglene og kravene.
  Les mer om hvilke regler og krav som gjelder for en søknad om seksjonering
 3. Alle relevante dokumenter må samles.
  Les mer om hvilke dokumenter som kreves for seksjonering
 4. Søknaden om seksjonering vurderes av Plan- og Bygningsetaten, som sjekker om den overholder nedfelte lover og regler, dersom det anses nødvendig.
  Les mer om hvilke lover og regler som gjelder ved seksjonering
 5. En takstmann sendes på befaring til eiendommen som søkes seksjonert.
  Les mer om takstmannens rolle ved seksjonering
 6. Du som søker betaler de offentlige avgifter og gebyrer som kreves.
  Les mer om hvilke offentlige avgifter og gebyrer som gjelder ved seksjonering.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater