Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Offentlige avgifter og gebyrer ved seksjonering

Det er viktig å merke seg at seksjonering av eiendom medfører enkelte kostnader i form av gebyrer og offentlige avgifter.

Tinglysingsgebyr

Ved all tinglysing skal det betales et tinglysingsgebyr. Tinglysningsgebyret for seksjonering er pt. 585 ,- kroner (papirbasert) og 540,- kroner (elektronisk tinglysing).

Gebyr for behandling av seksjonsbegjæringer

Gebyrer for behandling av seksjoneringsbegjæringer vil kunne variere noe fra kommune til kommune.

Ofte vil sakens omfang, og om befaring fra kommunen anses som nødvendig spille inn på kostnaden.

Det kommunale gebyret varierer normalt mellom 2’580.- kroner og 4’300,- kroner. Dette inkluderer ikke utgiftene til tinglysning som kommer i tillegg.

Gebyrer til kommunen

Gebyrene til kommunen innkreves normalt sett uavhengig av om det gis tillatelse eller avslag. I enkelte tilfeller refunderes imidlertid halve gebyret dersom tillatelse ikke blir gitt.

Gebyrene i forbindelse med kommunal behandling og tinglysning er ment å dekke henholdsvis kommunens og statens faktiske utgifter knyttet til behandlingen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.