EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Offentlige avgifter og gebyrer

Det er viktig å merke seg at seksjonering av eiendom medfører enkelte kostnader i form av gebyrer og offentlige avgifter.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

11. februar 2011

Ved all tinglysing skal det betales et tinglysingsgebyr. Tinglysningsgebyret for seksjonering er pt. kr 525,-.

Gebyrer for behandling av seksjoneringsbegjæringer vil kunne variere noe fra kommune til kommune. Ofte vil sakens omfang, og om befaring fra kommunen anses som nødvendig spille inn på kostnaden. Det kommunale gebyret varierer normalt mellom kr 2580 og 4300. Dette inkluderer ikke utgiftene til tinglysning som kommer i tillegg.

Gebyrene til kommunen innkreves normalt sett uavhengig av om det gis tillatelse eller avslag. I enkelte tilfeller refunderes imidlertid halve gebyret dersom tillatelse ikke blir gitt.

Gebyrene i forbindelse med kommunal behandling og tinglysning er ment å dekke henholdsvis kommunens og statens faktiske utgifter knyttet til behandlingen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater