Spørsmål knyttet til tinglysing?

Ved en seksjonering eller en reseksjonering av en eiendom, vil kommunen etter endt saksbehandling sende seksjonerings- eller reseksjoneringsbegjæringen til Statens kartverk for tinglysing.

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater