Leieobjektet

Det er viktig med en god beskrivelse av leieobjektet.

02/03/2018

Definisjon og leietakers bruk av arealene

Vi anbefaler at man foretar en oppmåling av leieobjektet ved inngåelsen, slik at det er klart hvor stort arealet som leies faktisk er. En ganske vanlig problemstilling er at angivelsen av arealer i leieavtalen ikke stemmer med tegninger, som igjen ikke stemmer med de fysiske forholdene.

Leietakers bruk

Dernest må det beskrives hvilke arealer inngår i fellesarealer, og hvilke som er ment til leietakers eksklusive bruk. I flere leieforhold er det viktig å definere hvordan parkering skal skje, herunder både parkering for ansatt og kunder.

Definisjonen av hva leietaker kan benytte leieobjektet til, må stå i samsvar med den tenkte bruken. Samtidig er det viktig at bruken samsvarer med formålene i reguleringsplanen som gjelder for eiendommen, og at lokalenes bruk samsvarer med brukstillatelse/ferdigattest for bygget.

Dersom bruken endres fra den bruken som er tillatt, uten at det søkes om og innvilges bruksendring, vil det foreligge ulovlig bruk etter plan- og bygningsloven. Ulovligheter kan bli fulgt opp av bygningsmyndighetene med ileggelse av overtredelsesgebyr.

Det er vanlig at utleier plasserer ansvaret for oppfølging av offentligrettslige krav på leietaker. Utleier oppfordres likevel til å følge opp at leietaker innhenter nødvendige offentlige tillatelser for leieforholdet, slik at utleier unngår at han selv havner i ansvar.

Virksomhetsavgrensning

Utleier kan ha behov for å være tydelig i sin beskrivelse av hva leieobjektet kan benyttes til. For eksempel kan utleier ønske å ha kontroll med hva slags kunder leietaker tiltrekker seg, og hva slags bruk som assosieres med eiendommen, noe som igjen kan reflektere på eiendomsverdi i et salgsperspektiv. I flerbrukerbygg vil det ofte være uheldig dersom ulike leietakere driver virksomheter som kommer i konflikt med hverandre, enten fysisk eller forretningsmessig. I tillegg er det lurt å vurdere om det aktuelt for leietaker med endringer i virksomheten underveis i avtaleperioden.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater