Leieobjektet - Næringsleie

En mann og en dame prater i et kontorlandskap. Foto

Det er viktig med en god beskrivelse av leieobjektet ved utleie av næringsbygg. Men hva innebærer en god beskrivelse?

14/12/2023

Definisjon og leietakers bruk av arealene

Vi anbefaler at man foretar en oppmåling av leieobjektet ved inngåelsen, slik at det er klart hvor stort arealet som leies faktisk er. En ganske vanlig problemstilling er at angivelsen av arealer i leieavtalen ikke stemmer med tegninger, som igjen ikke stemmer med de fysiske forholdene.

Leietakers bruk

Dernest må det beskrives hvilke arealer inngår i fellesarealer, og hvilke som er ment til leietakers eksklusive bruk. I flere leieforhold er det viktig å definere hvordan parkering skal skje, herunder både parkering for ansatt og kunder.

Definisjonen av hva leietaker kan benytte leieobjektet til, må stå i samsvar med den tenkte bruken. Samtidig er det viktig at bruken samsvarer med formålene i reguleringsplanen som gjelder for eiendommen, og at lokalenes bruk samsvarer med brukstillatelse/ferdigattest for bygget.

Dersom bruken endres fra den bruken som er tillatt, uten at det søkes om og innvilges bruksendring, vil det foreligge ulovlig bruk etter plan- og bygningsloven. Ulovligheter kan bli fulgt opp av bygningsmyndighetene med ileggelse av overtredelsesgebyr.

Det er vanlig at utleier plasserer ansvaret for oppfølging av offentligrettslige krav på leietaker. Utleier oppfordres likevel til å følge opp at leietaker innhenter nødvendige offentlige tillatelser for leieforholdet, slik at utleier unngår at han selv havner i ansvar.

Virksomhetsavgrensning

Utleier kan ha behov for å være tydelig i sin beskrivelse av hva leieobjektet kan benyttes til. For eksempel kan utleier ønske å ha kontroll med hva slags kunder leietaker tiltrekker seg, og hva slags bruk som assosieres med eiendommen, noe som igjen kan reflektere på eiendomsverdi i et salgsperspektiv. I flerbrukerbygg vil det ofte være uheldig dersom ulike leietakere driver virksomheter som kommer i konflikt med hverandre, enten fysisk eller forretningsmessig. I tillegg er det lurt å vurdere om det aktuelt for leietaker med endringer i virksomheten underveis i avtaleperioden.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater