Opprette sameie?

Et sameie kan oppstå på bakgrunn av eksempelvis arv, gave eller avtale. Eierformen er utbredt også for fast eiendom. Svært vanlig er det å eie fritidseiendommer sammen som følge av arv.

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater