Hvordan selge bolig selv?

05/04/2017

Før salg settes i gang er det en del klargjøring fra selgers side som kan legge grunnlaget for et vellykket boligsalg. Selger bør innhente takst, evt. tilstandsrapport samt innhente alle vesentlige opplysninger fra kommunen, eks. reguleringsbestemmelser, målebrev og ferdigattest med mer. Dersom det er en selveierleilighet, andelsleilighet eller aksjeleilighet bør det innhentes opplysninger fra forretningsfører hva gjelder forhold til sameiet / andelslaget / aksjelaget slik som felleskostnader og gjeld mm. Videre er en selger som regel tjent med at det presenteres gode bilder av eiendommen så en eiendomsfotograf kan være en god investering.

Når all informasjon er innhentet publiseres annonse på eks. www.finn.no eller et annet egnet sted med oppsatt tid for visning. Visning gjennomføres og forhåpentligvis går det kun kort tid til det første budet er mottatt. Er det flere budgivere kan det også bli en budrunde hvor kjøpesummen øker. Når selger til slutt aksepterer ett av budene er avtale om salg inngått og verken selger eller kjøper kan angre på inngått avtale.

Etter at selger har funnet kjøper og blitt enig om kjøpesum, overtagelse og evt. andre vilkår anbefales det at avtalen nedtegnes i en kjøpekontrakt .

Vi i Codex Advokat Oslo AS kan bistå med kjøpekontrakt og oppgjør etter at selger har solgt bolig selv. Vi har lang erfaring med eiendomssalg.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater