EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Selge bolig privat

Mange velger å selge sin bolig privat fremfor å benytte eiendomsmegler ved salget. Det har gått en stund siden www.finn.no åpnet opp for at privatpersoner kan annonsere egen bolig for salg. Vi ser at det hvert år er stadig flere som ønsker å selge sin egen bolig privat.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

21. februar 2019

Hvorfor selge bolig privat?

Det kan være mye penger å spare på å selge boligen selv. Ved salg av bolig privat publiserer selger selv annonsen på for eksempel www.finn.no og gjennomfører fastsatt visning.

Videre har selger ved privat salg av bolig all kontakt med interessenter, og avholder etter hvert budrunde selv. Det stilles ikke krav til at selger utarbeider budlogg/budjournal ved privat salg av bolig, men det kan være hensiktsmessig. Er det mange budgivere er dette et godt redskap til å holde god oversikt over utviklingen i budrunden.

Erstatningsansvar

Gjennom hele prosessen er det viktig at selger gir alle opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for en ny eier. Selger har det samme ansvaret både ved salg gjennom eiendomsmegler og ved privat salg av bolig til å gi kjøper tilstrekkelig informasjon om alt fra boligens tilstand til økonomiske forhold av betydning, samt forhold i eiendommens område som kan ha betydning for kjøper.

Dersom selger holder tilbake opplysninger eller gir feilaktige opplysninger, kan selger komme i ansvar, og senere bli erstatningsansvarlig overfor kjøper.
Etter at et privat salg av en bolig er gjennomført, anbefales det at man får bistand til kjøpekontrakt, oppgjør og tinglysing.

Bistand fra megler

Vi i Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring med slik bistand, og tilbyr en basispakke med en fastpris på 16.200,- inkludert merverdiavgift.

Vi tilpasser kjøpekontrakten til hva som er avtalt mellom selger og kjøper. Vi besørger signering av alle dokumenter ved handelen. Dersom boligen er en leilighet, varsler vi forretningsfører om eierskiftet. Vi sørger også for å avklare en eventuell forkjøpsrett, og innhenter krav til styregodkjennelse dersom dette er nødvendig. Ved behov for egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søknad om konsesjon bistår vi med dette.

Ved overtakelse mottar vi kjøpesummen fra kjøper og gir beskjed når overtakelsen kan gjennomføres. Etter overtakelse besørger vi tinglysing av skjøte, og eventuelt pantedokument fra kjøpers långiver. Når skjøtet er tinglyst forestår vi oppgjør og utbetaler nettoprovenyet til selger.

Vi er opptatt av at handelen skjer på en sikker og trygg måte.
Selve pengetransaksjonen er en sårbar fase ved boligsalget. Det anbefales ikke at selger overleverer signert skjøte til kjøper før kjøpesummen er innbetalt. Det anbefales videre ikke at kjøper overfører kjøpesummen til selger før skjøtet er mottatt i tinglysingsklart stand.

Vi innehar bevilling fra Finanstilsynet til å inneha en slik mellommannrolle.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater