EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Reklamasjon ved boligkjøp?

Når man oppdager en mangel ved en eiendom, er det viktig at man reklamerer hurtig og innen «rimelig tid».

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

6. juli 2015

I følge Høyesterett er «rimelig tid» innen 2-3 måneder etter mangelen ble oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

Dersom man ikke reklamerer innen fristen på 2-3 måneder, kan kravet gå tapt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater