Unntak fra reklamasjonsfristene

Avhendingsloven § 4-19 angir reglene for reklamasjon. Etter bestemmelsen taper kjøper retten til å gjøre et avtalebrudd gjeldende hvis han eller henne ikke reklamerer innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget. Etter bestemmelsens andre ledd er kjøper likevel avskåret fra å reklamere senest 5 år etter at kjøper overtok bruken av eiendommen. Dette kalles den absolutte reklamasjonsfristen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.