EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Forsikring ved fukt i kjeller?

Dersom du har vann- eller fuktskader i din bolig, eller nylig har overtatt en bolig med slike skader, bør dette undersøkes snarlig.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

7. juli 2015

Kostnadene ved utbedring av vann- og fuktskader kan potensielt være høye, og det er viktig at ansvaret kanaliseres på et tidlig tidspunkt. Utbedringen av den akutte vann- eller fuktskaden, vil ofte kunne kreves dekket gjennom hus- eller innboforsikringen din.

Imidlertid vil selve årsaken til vann- eller fuktskaden normalt være en kostnad du må dekke selv, med mindre det foreligger grunnlag for å gjøre et krav gjeldende mot selger og/eller selgers eierskifteforsikringsselskap.

Gjennom hus- eller innboforsikringen vil man få dekket det vesentlige av utgifter til juridisk bistand i slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater