Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Mottatt bud ved privat salg av bolig?

Når avtale om salg av eiendom inngås ved privat salg av eiendom er det ofte etter muntlige forhandlinger. Dersom det senere oppstår en konflikt om hva som faktisk er avtalt kan det bli ord mot ord dersom det ikke er nedtegnet i en skriftlig avtale.

For å unngå en slik konflikt anbefaler vi at det som er avtalt formaliseres ved at det nedtegnes i en kjøpekontrakt. Dersom det tar noe tid før kjøpekontrakt kan utformes og signeres anbefaler vi at det som er avtalt i første omgang oppsummeres i et notat eller i en mail, og at den andre part bekrefter innholdet i notatet eller mailen. På den måten kan eventuelle misforståelser unngås. Det anbefales at notatet / mailen er så presist som mulig.

Er det flere budgivere ved salg av eiendom anbefaler vi at det benyttes en form for budjournal, det vil si at alle innkomne bud innføres i en logg i kronologisk rekkefølge med dato, klokkeslett og hvor lenge budet står. På den måten er det enklere å få oversikt over budene i en budrunde,  og budenes varighet. Er det forbehold i et eller flere bud bør selger vurdere konsekvensene ved å akseptere et slikt bud. Videre bør selger få en bekreftelse fra budgiverne om at finansiering er i orden.

Vi i Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring med eiendomssalg. Dersom selger og kjøper har funnet hverandre og inngått avtale om salg / kjøp kan vi bistå med kjøpekontrakt og oppgjør.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.