Nabotvist?

Naboer må finne seg i en del, men tålegrensen er passert når man blir påført en skade eller ulempe som er unødvendig eller urimelig. Hva dette betyr i praksis, er ikke så lett å vite uten å ha satt seg godt inn i rettspraksis.

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater